SALIGE ER DE SOM IKKE SPØR OM DET EVIGE, MEN DEN EVIGE!

GAMLE TESTAMENTET.
KRISTNE LINKER.
UNDERVISNING.
BILDER OG MOTBILDER.
HUSHOLDNINGER.
ELEKTRONISK-BØKER.
BESTILING av CD og DVD.  
HVA SKJER ETTER-DØDEN?
VANSKELIGE VERS.
10 KJERNESANNHETER.
11 MANNAKORN.
12 DET PROFETISKE ORD.
13 PÅSKE - UKEN.
14 DÅPEN.
15 TEGN OG UNDER.
16 TIL HJELP ELLER - HINDER.
17 MENIGHETSBREVENE. 

Les om meg selv!

Send adressen om denne 
hjemmesiden til flere:
http://bibelundervisning.no

Epost- perlenforlag@gmail.com

Joh 10:27 Jesus sier:
Mine får hører min røst, 
jeg kjenner dem, og de følger meg.
Ord 11:24f
24 Den ene strør ut og får enda mer, den andre holder tilbake mer enn rett er, og det blir likevel bare fattigdom.
25 Den som sprer velsignelse, skal trives. Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket.

Velkomst film TRYKK HER!
   Siden er oppjustert 29.11.17 
 
Lykke til med lesningen!

     Trykk her og du kan se taler av meg
 som kan bestilles
.

Undervisning på DVD 

  >Treffteller

Ta kontakt for å få en beskrivelse 
over hefter
CD
og  DVD -

Denne adressen Til google video viser 
undervisning av Ivar Helmersen.

Den som har øre, han høre hva 
Ånden sier til menighetene. 
Åp 3:6! 
Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt! Åp 22:17

Noen av undervisning på DVD

1- Dobbelbekken 
2- Det som betyr noe er å - -være en Ny skapning.
3- Bortrykkelsen.
4- Kristi domstol.
5- Glimt fra Daniels bok.
6- Stilling og Tilstand.
7- Tabernaklet.
8- Ofret - Stiling - Tilstand  - Bortrykkelsen.
9- I Adam - I Kristus.
10- Frelsens enkle veg - 
-tale fra 1983.
11- Profetordet 
12- Bortrykkelsen - trengselen - Kristi domstol - Åpenbaringen av Jesu -komme.
13- GOG I MAGOS - LAND Esekiel 38-39.
14- De Sytt år ukker - Dan kap.9.