FALSKE IDÉER OM
LIVET ETTER DØDEN.


Kjære leser overvei beskrivelsen av den rike mann og Lasarus som er beskrevet i Luk 16:19-31. Stans opp ved de ord som den Herre Jesus sier, og du vil se hvordan Han gjendriver mange falske idéer.

Luk 16:19-31

Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, – da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød. Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden. Men Abraham sa: Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss. Da sa han: Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus – for jeg har fem brødre – for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene. La dem høre dem! Men han sa: Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.

1 - JESUS fornektet tilintetgjørelseslæren, for verken den rike mann eller tiggeren var blitt tilintetgjort.

2 - JESUS fornektet sjelesøvn, for begge var bevisst umiddelbart etter døden og var klar over sin tilstand.

3 - JESUS fornektet universalismen, for én var frelst og én var fortapt; ikke alle vil bli frelst.

4 - JESUS fornektet en 2 sjanse, for den evige avgjørelsen for hver enkelt av dem var avgjort i livet, og det store svelget avgjorde hvor de var etter døden.

5 - JESUS fornektet spiritisme for ingen som har gått inn i døden kan komme tilbake og tale til de som bor på jorden, vi leser at Lasarus ikke kunne gå til den rike manns brødre.

6 - JESUS fornektet tanken om at straffen ikke skulle være evig, for det er ingen indikasjon i det hele tatt at den tilstand hver av dem befant seg i ville opphøre noen gang.

7 - JESUS fornektet skjærsilden, for straffelidelsen er ingen godtgjøring av straffens årsak.

En advarsel til deg som har lest dette og ikke er frelst. Ikke la deg bli villedet ved forførere, men tillat de ord som den Herre Jesus har talt, å være anker for sjelen. Gud velsigne deg til å tro på og regne med det verk Jesus har gjort for deg, så du slipper å fortapes men kan ha evig liv.

Til slutt, legg merke til hva det står i Joh 3:16, eller rettere hva det ikke står:

"For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv."

Det står ikke: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal tilintetgjøres – men det står klart og tydelig: ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det sies at bare Gud har udødelighet (1Tim 6:16), og det er riktig, men hva da med det som Gud skapte, mennesket? Det blåste Gud noe av seg selv inn i, og resultatet var at det ble en levende sjel, og fikk dermed del i udødelighet slik som deres opphav (Gud) har.

Evig liv er samfunn med Gud. Evig død er å ikke ha samfunn med Gud. La det stå fast ingen opphører med å være til, og det er bare to utganger av dette jordiske liv, enten himmelen eller helvete. Velg Jesus, og himmelen er din del. Jesu Guds Sønns blod renser deg fra all synd.

***

Til innholdsoversikten

Til startsiden