DEN AANDELIGE VERDEN

 

Doderiket. 
Hva skjer etter døden?
Sjelens tilstand mellom doden 
og oppstandelsen?.
Falske ider om livet etter døden.
Anmeldelse om boken 
den aandelige verden.

De falne engler.

Mellomtilstanden.
 
Natur lover i den aanderigeverden.

Oppstandelsklegeme.
 
Satan

Underverden.
 
Åndene i varetekt.

 

Åp 20:11-15.  
Jeg så en stor, hvit trone, og ham  som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, 
og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. 
Og en annen bok ble åpnet,  som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. 
Havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav fra seg de døde som var i dem. 
Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. 
Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.


                   Til startsiden