Noen ord om boken "Den Åndelige verden"

Som forkynner av Guds Ord har jeg mange ganger ønsket en bok som behandlet den åndelige verden på norsk, men frem til nå har det ikke vært noe som tilfredsstilte dette behovet. Den engelske litteratur har da hatt mer tilgjengelig stoff som har utdypet dette emne.

Derfor er det en glede når nå "Den åndelige verden" foreligger på norsk av Jan Petter Thoresen, og som så grundig behandler dette. I denne boken vil leseren få svar på mange interessante sider som har å gjøre med livet etter døden, mellomtilstanden, og de kommende ting.

Jeg har også hatt den glede å følge med i dette arbeidet som Jan Petter Thoresen har lagt ned i denne boken, ikke minst i tilretteleggelsen og bearbeidelsen av de skisser og illustrerende bilder som denne bok inneholder.

Denne bok blir til stor hjelp for alle som vil søke en dypere og klarere forståelse av den åndelige verden. Det er mange spørsmål som blir belyst her.

Job 14:10 "når en mann dør, så ligger han der. Når et menneske oppgir ånden, hvor er han da?" Sal 139:17 "Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!"

Forkynner og Bibellærer Ivar Helmersen


Til innholdsoversikten

Til startsiden