Kapittel VIII
NATURLIGE LOVER I DEN ÅNDELIGE VERDEN


Forskjellen mellom plante-liv og dyre-liv er at planten ikke har et bevisst liv, mens dyr har det. Forskjellen mellom dyre-liv og menneske-liv er at mens dyr har et bevisst liv, en sjel, har mennesket mer; det har en LEVENDE sjel, det er en sjel som det bor en ÅND i (1.Mos 2.7). Mens mennesket er forskjellig fra dyr ved å ha en ånd, er det likevel mht det kjødelige et DYR. Dvs, menneskets kropp er formet etter den samme allmenne plan, og er styrt av de samme lover, og dets organer og kroppsfunksjoner som respirasjon, fordøyelse og forbrenning er de samme som for et dyr. Når apostelen Paulus taler om det naturlige legemet (1.Kor 15.44), viser han til det "dyriske" legemet, og når han snakker om det åndelige legemet, mener han et MATERIELT LEGEME tilpasset den åndelige verdens rike, for den åndelige verden er like så mye MATERIELT som den naturlige verden, som vi bor i. Vi kan ikke forestille oss himmelske skapninger og steder uten materielle former og innhold. Den eneste forskjell er at kroppene til åndevesener er tilpasset den åndelige verden, slik fiskens form er tilpasset en verden i vann, og fuglens form til en verden i luft. Dette er vakkert beskrevet av Paulus i 1.Kor 15.39-40.

"Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett er kjøtt i MENNESKER, et annet i FE, et annet i FUGLER, et annet i FISKER, og der er HIMMELSKE LEGEMER (åndelige legemer) en annen de JORDISKE (menneske-legemer); men en herlighet har de HIMMELSKE legemer, og en annen de jordiske".

Vi vet at det finnes alle slag og varianter av kjøtt: FISKE-kjøtt, FUGLE-kjøtt, DYRE-kjøtt og MENNESKE-kjøtt, og av dyre-kjøtt er det storfe-, vilt-, svine-, fåre-kjøtt osv. Hvorfor denne store variasjon av kjøtt? Svaret er at hvert slag av kjøtt er tilpasset til de behov og omgivelser som skapningen tilhører. Av dette ser vi at vår menneskelige kropp er tilpasset til den verden vi nå lever i, og ved oppstandelsen vil vi få et legeme som er tilpasset den åndelige verden. Det ufødte barn har liv, men ikke bevisst liv, dets liv er anpasset til dets miljø. Så snart som barnet er født, befinner det seg i nye omgivelser av enormt omfang, og med lover som fullstendig forandrer dets tilværelseskarakter. Gjennom sine fem sanser; syn, lukt, smak, følelse og hørsel, erfarer det at det er i en ny verden, hvortil disse sansene er tilpasset.

Vi må ikke glemme at i den naturlige verden, under visse omstendigheter kan en lov motvirke en annen lov. Som illustrasjon; vi kan legge et stykke jern på et bord og 30-50 cm over det et jernstykke med form av en hestesko, som er forbundet med en ledning til et elektrisk batteri. Så lenge som magneten forblir umagnetisert, vil gravitasjonsloven holde jernstykket fast mot bordflaten, men det øyeblikk vi aktiviserer magneten ved å slå på strømmen fra det elektriske batteriet, vil loven for magnetisme overvinne tyngdeloven og løfte jernstykket fra bordet og holde det hengende i luften. Men det øyeblikk vi slår av strømmen fra batteriet, blir loven for magnetisme trukket tilbake og når tyngdeloven ikke lenger er overvunnet blir den aktivisert igjen og jernstykket faller ned på bordet. Anvend denne illustrasjonen på Lasarus oppstandelse. Lasarus var kommet under herredømmet til dødens lov, men da Jesus innbrakte den høyere lov for oppstandelse, ble Lasarus ført tilbake til livet, men da oppstandelsens lov senere ble trukket tilbake, kom Lasarus igjen under dødens lov og døde for annen gang.

Den naturlige verden og den åndelige verden ligger nær opp til hverandre og det er en overlapping i deres lover. Faktisk er den åndelige verdens lover bak de naturlige lover på et høyere plan. Et mirakel er ikke noen motsetning til naturen, men virkningene av en høyere lov, som, så langt, er forskjellig fra vår erfaring. Da vi kommer til den åndelige verden, vil vi erfare at det som vi nå ser på som mirakler ganske enkelt er tilvirket fra naturlige lover i den åndelige verden. Som illustrasjon; anta at vi skulle ta en tur til månen i en rakett som har en maskin som lager vann av kondens ombord. Anta at de som ble med aldri hverken har sett eller hørt om raketter eller slik en maskin som utvinner vann, og vi ville invitere noen få til å komme ombord. Vi forteller dem at vannet blir til ved ørsmå dråper som finnes i lufen som vi puster inn og ut og at det er disse som blir samlet opp i vår beholder for å bli til vann. De vil le av oss og sier at det er umulig, for de har aldri sett det vannet slik. Vi viser dem maskinen og beholderen og setter på maskinen og lar den stå en liten stund. Så åpner vi den og tømmer ut rent kondensert vann. De som er med blir stumme av forbauselse. De kaller det et mirakel. Var det et mirakel? Nei. Det var ganske enkelt arbeidet til en lov som vi var kjent med, men som de ikke visste noe om. Hvis vi fortalte dem at i vårt land kunne man kommunisere med hverandre ved en PC uten å si et eneste ord og at det ikke tok tid i det hele tatt, og at vi kunne snakke milevis via ledninger, ville de hevde det som umulig. Men når vi startet en computer og de så at tegnene kom opp på skjermen som ved en usynlig person, og datamaskinen i tilegg laget lyder med både tale og musikk, ville de hevde at det var et mirakel, ville det så være slik? For å sette prikken over i'en skulle vi fortelle dem at vi ville ta en tur til månen, de ville igjen erklære det umulig. At ingenting kunne overleve ute i rommet. Men mens vi snakker, blir ordrer gitt, luker blir skalket, maskineriet satt i gang, raketten stiger opp gjennom atmosfæren, og gjennom ventilene ser de som er med både den lille jordkloden og de atmosfæriske forhold i rommet (slik som nordlys f.eks), og de følger med når vi passerer og reiser rundt månens bakside (som aldri kan sees fra jorden uten ved hjelp av raketter og dagens instrumenter), og ser nøye på månens landskap.

Og når vi etter noen timers tur varsomt begynner nedstigningen til jorden, og de befinner seg nesten ute av syne fra jordens overflate, men i trygghet, kaller de det et mirakel. Var det det? Nei. Det var ganske enkelt en høyere lovs virke som disse ikke visste om. For dem så vi ut til å være av en høyerestående rase av skapninger som kom fra en annen verden med kjennskap til visse lover de ikke visste noen ting om.

Anvend nå disse enkle illustrasjoner på den åndelige verden og er det ikke klart at hva som synes mirakuløst, bare er virkningen av naturlige lover som vi ennå ikke har gjort bekjentskap med.

Ta som eksempel Jesu oppstandelse. Ved korsfestelsen kom Jesus under herredømmet til dødens lov, men på grunn av sin guddommelighet kunne han ikke holdes av døden (Apg 2.23-24), og gjennom en høyere kraft fra oppstandelsens lov, ble han utfridd fra Josefs grav. Ved Jesu himmelfart blir vi fortalt at han fór opp (Apg 1.9-11). Det vil si loven om himmelfart overkom tyngdeloven. Jesus kunne heller ikke ha blitt igjen i dødsriket (i Abrahams skjød; dvs Paradisets avdeling), like lite som oppdriften til et stykke kork kunne overvinnes ved å helle tonnevis med vann over den. Så vi ser at det finnes en lov for himmelsk tyngdekraft liksom en lov for jordisk tyngdekraft.


Til innholdsoversikten

Til startsiden