Sammenligning mellom
1.Mosebok og Åpenbaringsboken

1.MOSEBOK

ÅPENBARINGSBOKEN

1.   1.Mosebok, begynnelsens bok 1.   Åpenbaringsboken, endens bok
2.   Jordens skapelse (1.1) 2.   Jorden veket bort (21.1)
3.   Satans første opprør 3.   Satans endelige opprør (20.3,7-10)
4.   Sol, måne og stjerner satt til å styre jordens syklys (1.14-16) 4.   Sol, måne og stjerner forbindes med jordens dom (6.13; 8.12; 16.8)
5.   Solen råder over dagen (1.16) 5.   Ikke behov for solen (21.23)
6.   Mørket kalles for natt (1.5) 6.   "Natten skal ikke være mer" (22.5)
7.   Vannet som var samlet kalles for hav (1.10) 7.   "Havet er ikke mer" (21.1)
8.   En elv til jordens velsignelse (2.10-14) 8.   En elv i den Nye Jord  (22.1,2)
9.   Mennesket i Guds bilde (1.26) 9.   Mennesket styrt av en i Satans bilde (kap 13)
10.  Syndens intreden (kap 3) 10.  Utviklingen av og slutten på synden (kap 21 og 22)
11.  Forbannelse avsagt (3.14,17) 11.  "Det skal ikke lenger være noen forbannelse" (22.3)
12.  Dødens inntreden (3.19) 12.  "Døden skal ikke være mer" (21.4)
13.  Kjerubene først nevnt i forbindelse med mennesket (3.24) 13.  Kjerubene sist nevnt i forbindelse med mennesket (4.6)
14.  Mennesket drevet ut av Eden (3.24) 14.  Mennesket gjenopprettet (kap 22)
15.  Mennesket nektet adgang til livets tre (3.24) 15.  "Rett til livets tre" (22.14)
16.  Sorg og lidelse begynner (3.17) 16.  Sorg og lidelse skal ikke være mer (21.4)
17.  Mennesket tar sin tilflukt i religion, kunst og vitenskap, borte fra Gud (kap 4) 17.  Menneskets religion, luksus, kunst, og vitenskap, blir dømt og ødelagt av Gud (kap 18)
18.  Nimrod, en stor opprører og konge, og skjult anti-Gud, grunnleggeren av Babylon (10.8,9) 18. Dyret, den store opprører, en konge og den åpenbarte anti-Gud, Babylons gjenreiser (kap 13-18)
19.  En flom fra Gud for å ødelegge en ond slekt (kap 6-9) 19.  En flom fra Satan for å ødelegge en utvalgt slekt (kap 12)
20. Buen, tegnet på Guds pakt med jorden (9.13) 20.  Buen, varselet på Guds ihukommen av sin pakt med jorden (4.3; 10.1)
21.  Sodoma og Egypt, plassen for fordervelse og fristelse (kap 13 og 19) 21.  Sodoma og Egypt igjen (et åndelig bilde på Israel) (11.8)
22.  Et forbund mot Abrahams folk blir tilintetgjort (kap 14) 22.  Et forbund mot Abrahams folk blir tilintetgjort (kap 14)
23.  Bryllupet til den første Adam (2.18-23) 23.  Bryllupet til den siste Adam (kap 19)
24.  En søken etter en brud til Abrahams sønn (Isak), hun blir funnet (kap 24) 24.  En brud blir gjort klar og ført til Abrahams Sønn (19.9). Se Matt 1.1.
25.  To engler virker for Gud på vegne av Hans folk (kap 19) 25.  To vitner virker for Gud på vegne av Hans folk (kap 11)
26.  En ætt som det er gitt løfte om skal ta sine fienders porter i eie (22.17) 26.  Den ætt som det er gitt løfte om blir satt fremst (11.18)
27.  Menneskets herredømme opphører og Satans herredømme begynner (3.24) 27.  Satans herredømme tar sin slutt, og menneskets herredømme blir gjenopprettet (kap 22)
28.  Den gamle slange forårsaker synd, lidelse og død (3.1) 28.  Den gamle slange blir bundet for tusen år (20.1-3)
29.  Den gamle slanges dom blir avsagt (3.15) 29. Dommen til den gamle slange blir iverksatt (20.10)
30.  Sol, måne og stjerner forbindes med Israel (37.9) 30.  Sol, måne og stjerner forbindes igjen med Israel (kap 12)

 

BILDER OG MOTBILDER

Til startsiden