DET LEVENDE ORD
OG DET SKREVNE ORD


BEGGE ER ET UTTRYKK FOR GUDS SINN

                                              KRISTUS                                                                                           BIBELEN

Heb 1:3
Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av
hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord.
Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
Hos 8:12
Om jeg skriver ham mine lover i tusentall, så blir de likevel aktet for noe fremmed.

 

BEGGE HAR EVIG EKSISTENS

                                          KRISTUS                                                                                                BIBELEN

Heb 13:8
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.
1Pet 1:23
For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.

 

BEGGE KOM SOM GUDS BUDSKAP FOR Å VELSIGNE EN FORTAPT VERDEN

                                              KRISTUS                                                                                                   BIBELEN

Apg 3:26
Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger.
Luk 11:28
Men han sa: Ja, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det!

 

BEGGE HAR DEL I DEN MENNESKELIGE OG DEN GUDDOMMELIGE NATUR

                                              KRISTUS                                                                                                   BIBELEN

1Tim 3:16
Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet.
2Pet 1:21
For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.

 

BEGGE ER UTEN LYTE

                                              KRISTUS                                                                                                 BIBELEN

1Joh 3:5
Dere vet at han er åpenbaret for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham.
Ord 30:5
Alt Guds ord er rent. Han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham.

 

BEGGE ER KILDE TIL LIV

                                              KRISTUS                                                                                                   BIBELEN

Joh 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.
Heb 4:12
For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.

 

BEGGE ER LYS

                                              KRISTUS                                                                                                         BIBELEN

Joh 8:12
Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.
Ord 6:23
For budet er en lykt og læren et lys. Tilrettevisning og tukt er en vei til livet,

 

BEGGE ER SANNHET

                                              KRISTUS                                                                                          BIBELEN

Joh 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.
Joh 17:17
Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.

 

BEGGE ER MAT FOR SJELEN

                                              KRISTUS                                                                                          BIBELEN

Joh 6:35
Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.
5M 8:3
Han ydmyket deg og lot deg hungre, han gav deg manna å ete, en mat som verken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn.

 

BEGGE MÅ MOTTAS MHT FRELSEN

                                              KRISTUS                                                                                             BIBELEN

Joh 1:12
Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
Jak 1:21
Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler.

 

FORKASTELSE AV EN AV DEM FØRER TIL UOPPRETTELIG TAP

                                              KRISTUS                                                                                               BIBELEN

Joh 8:24
Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder.
Luk 16:31
Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.

 

LIKEVEL BLIR BEGGE FORKASTET AV DET NATURLIGE MENNESKE

                                              KRISTUS                                                                                               BIBELEN

Jes 53:3
Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.
Mark 7:9
Og han sa til dem: Vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter!

 

BEGGE VIL DØMME OSS VED ENDEN

                                              KRISTUS                                                                                               BIBELEN

Apg 17:31
For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde.
Åp 20:12
Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.

BILDER OG MOTBILDER

Til startsiden