DE TOLV PORTER TIL JERUSALEM
(Nehemja kapitlene 3 og 12)


1.

Dalporten (2.13; 3.13). Sml 2.Krøn 26.9.

2.

Kildeporten (2.14; 3.15; 12.37) ved og på veien til kongens hage (2.Kong 25.4; Jer 39.4)

3.

Saueporten (3.1; 12.39). På nordsiden av templet.

4.

Fiskeporten (3.3; 12.39). Sml 2.Krøn 33.14; Sef 1.10.

5.

Den gamle porten (3.6; 12.39). Sml 2.Krøn 33.14 og 2.Kong 22.14. Også kalt "den tidligere port" (Sak 14.10).

6.

Møkkporten (2.13; 3.14; 12.31). Sannsynligvis den samme som "Potteskårs-porten" i Jer 19.2.

7.

Vannporten (3.25,26)

8.

Hesteporten (3.28). Sml 2.Kong 11.16; 2.Krøn 23.15; Jer 31.40. Syd-øst for templet, og nær byen og Davids hus.

9.

Den østre porten (3.29). Øst for templet, og forbundet med det.

10.

Mønstringsporten (3.31). Sannsynligvis nord-øst for templet.

11.

Efra’im-porten (8.16; 12.39). Sml 2.Krøn 25.23.

12.

Fengselsporten (12.39), eller vaktmennenes port (2.Kong 11.6,19)

Til hovedsiden