TABERNAKLETS NAVN

 

Det er viktig at vi skiller mellom de forskjellige ordene som blir brukt av den Hellige Ånd for å beskrive tabernaklet, og for å uttrykke Hans plan. Navnene er:

- Hus (Bet)

- Tabernakel (Miskan)=bolig, av shakan, å bo; eller beboelse, som indikerer at det rommet Guds nærvær i lyset, som kalles shekina (sammenlign 2.Mos 25.8)

- Telt (Ohel). Slått opp som et spesielt sted for tilbedelse før tabernaklet ble satt opp. Av dette følger at det alltid må atskilles fra det egentlige tabernaklet. Dets fulle benevnelse var:

- Sammenkomstens telt (Ohel Moed), eller forsamlingens telt kan vi også si.

- Vitnesbyrdets telt (Ohel ha’edut). Teltet inneholdt lovtavlene som var et varig vitne til deres pakt med Gud (Se 2.Mos 16.32-34; 25.21)

- Helligdom (Kodesh), eller hellig sted

I denne forbindelse er det verdt å legge merke til at menighet er ’edah, som er vanlig; mens forsamling er kahal, som er mer lokal og begrenset.


Nyttig link: Se og serie om TABERNAKLET. Av Adolf Bjerkreim
Anbefales på det varmeste!


Til hovedsiden