HERRENS DAG, KRISTI DAG og GUDS DAG


Herrens dag.

Dette er ikke et døgn på tjue-fire timer, men en tidsperiode som har visse særtrekk.

I det Gamle Testamentet ble "Herrens dag" benyttet for å beskrive en hvilken som helst tid med dom, ødeleggelse, og mørke (Jes 2.12; Joel 2.1,2). Det var en tid da Gud gikk frem mot Israels fiender og straffet dem på en avgjørende måte (Sef 3.8-12; Joel 3.14-16; Obad 15,16; Sak 12.8,9). Det var også hvilket som helst tilfelle der Gud straffet sitt eget folk for deres avgudsdyrkelse og moralske tilbakefall (Joel 1.15-20; Amos 5.18; Sef 1.7-18). Herrens dag talte dypest sett om dom over synden og om seier ved Herrens gjerninger (Joel 2.31,32).

I det Nye Testamentet dekker uttrykket Herrens dag omtrent den samme periode som "tider eller timer" (Apg 1.7) og "tider og tidspunkt" (1.Tess 5.1). Den begynner etter bortrykkelsen og omfatter:

  1. Trengselen, eller som den også kalles, Jakobs trengsel (Dan 9.27; Jer 30.7; Matt 24.4-28; 1.Tess 5.1-11; 2.Tess 2.2; Åp 6.1-19.16). Dette er den første fasen av Herrens dag. Den vil komme uventet, som en tyv om natten. Den vil også komme skuffende, brått, ødeleggende og uunngåelig. Den er på en periode på omkring syv år der Gud vil utøse sin dom over frafallen jødedom, frafallen kristendom og de hedenske nasjoner. Denne dom som stadig øker i intensitet blir avbildet i Åpenbaringsboken som de syv segl, syv basuner, og syv vredesskåler. Den siste halvdel at trengselen er kjent som den store trengsel; den vil være den værste tid med trengsel som verden noensinne har opplevd og noensinne vil oppleve.
  2. Kristi komme med sine hellige (Mal 4.1-3; 2.Tess 1.7-9). Ved slutten av trengselsperioden vil Herren Jesus åpenbare seg fra himmelen med sin makts engler "med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium". Han vil ødelegge alle sine fiender før Han oppretter sitt rike på jorden.
  3. Kristi tusenårige herredømme. Herrens dag rommer denne perioden (Joel 3.18, sml v.14; Sak 14.8,9, sml v.1). Dette vil være en tid med umiddelbar dom over dem som reiser seg i opprør mot Herren (Jes 65.17-25). Kongen vil herske med jernstav (Åp 19.15).
  4. Den endelige ødeleggelse av himmel og jord ved ild (2.Pet 3.7,10). Ved slutten av tusenårsriket, vil himmel og jord forgå med et brak og alle ting vil smelte i en forferdelig hete. Dette er den siste fasen av Herrens dag.

Kristi dag.

Slik som Herrens dag er en tid med dom over en verden som har forkastet Guds Sønn, er Kristi dag en tid med velsignelse for dem som har satt sin lit til Ham og som slik er lemmer av Hans menighet. Det er to hovedområder av Kristi dag:

  1. De helliges bortrykkelse (1.Kor 5.5; Fil 1.6,10). De døde i Kristus vil oppstå. Levende troende vil bli forvandlet. Sammen vil de rykkes opp i skyer for å møte Herren og bli med Ham til Faderens hus i himmelen.
  2. Kristi domstol (1.Kor 1.8; 2.Kor 1.14; Fil 2.16). De troende vil stå for denne domstol, for å bli bedømt og få sin lønn. Det vil ikke være spørsmål om deres frelse, men en bedømmelse av deres tjeneste. De som har kastet bort sine liv vil miste sin lønn, men selv vil de bli frelst, som "gjennom ild" (1.Kor 3.15).

Guds dag.

Guds dag må ikke blandes sammen med Herrens dag eller Jesu Kristi dag. Dette er dagen for Guds endelige seier. Den vil skje etter alt ondt en beseiret for all tid, og etter himler og jord har blitt ødelagt av ilden (2.Pet 3.12). I alle henseender er Guds dag det samme som evigheten.

* * *


Innholds oversikt

Til startsiden