EN PARANTES I DEN NÅVÆRENDE TIDSHUSHOLDNING


Vi kan med sikkerhet si at det finnes forskjellige tidshusholdninger, eller forskjellige karaktertrekk på den guddommelige forvaltning, som blir utøvd forskjellig til ulike tider.

I det Gamle Testamente, ser vi at den nåværende tidshusholdning var holdt skjult (en hemmelighet) (Matt 13.34,35; Rom 11.25; Ef 3.5,9 m.fl), og dette er bemerkelsesverdig. Vi kan bare forklare dette etter vi har nøkkelen til denne hemmelighet.

Det er visse skriftsteder som vi ikke kan forstå med mindre vi har, og bruker denne nøkkelen. Slik som englene og profetene (1.Pet 1.11,12) kan vi søke forgjeves, mens andre avstår fra å søke å "se inn i" disse ting, og spottende taler om dette som en "parantes-teori".

Hvorvidt det er en "teori", der får Skriften bestemme.

I synagogen i Nasaret legger vi merke til Frelserens undervisning når Han "fant han stedet der det står skrevet:

Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige.
Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet
og for blinde at de skal få syn,
for å sette undertrykte fri,
for å forkynne et nådens år fra Herren.

HAN LUKKET BOKEN, gav den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham" (Luk 4.17-20). Hvorfor denne hemmelighetsfulle handlingen? Hvorfor fortsatte Han ikke å lese? Fordi Han kunne ikke; for de ord som umiddelbart følger etter viser til enden av nådens tidshusholdning, og taler om den kommende dommens tidshusholdning. Om han hadde fortsatt å lese Jes 61.2b ville den neste linje ha vært:

"og en hevnens dag fra vår Gud".

Men denne delen av profetien skulle ikke da oppfylles.

Så langt han hadde lest, kunne han i sannhet si: "I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres" (Luk 4.21). Men han kunne ikke ha ha sagt "i dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt" dersom han ikke hadde lukket boken, men fortsatt med å lese de linjene som kommer etter.

1988-oversettelsen og alle de andre oversettelser, har bare ordet "og" som skiller disse to linjer, og her dreier det som om en periode på over 2000 år mellom disse to utsagn.

Dette viser oss viktigheten og betydningen av "å søke" og "se inn i" den tid som profetene skrev om.

Andre eksempler kan vi finne i:

1.Mos 1 – Mellom versene 1 og 2

Salm 22 – Mellom versene 21 og 22

Salm 118 – I midten av vers 22

Jes 9.6 – Etter den første setningen

Jes 53 - I midten av vers 10

Jes 61 – I midten av vers 2 (se overstående)

Klag 4 – Mellom versene 21 og 22

Dan 9 - – Mellom versene 26 og 27

Dan 11 – Mellom versene 20 og 21

Hos 2 – Mellom versene 13 og 14

Hos 3 – Mellom versene 4 og 5

Amos 9 – Mellom versene 10 og 11

Mik 5 – Mellom versene 2 og 3

Hab 2 – Mellom versene 13 og 14

Sef 3 – Mellom versene 7 og 8

Sak 9 – Mellom versene9 og 10

Matt 10 – I midten av vers 23

Matt 12 – I midten av vers 20

Luk 1 – Mellom versene 31 og 32

Luk 21 – I midten av vers 24

Joh 1 – Mellom versene 5 og 6

1.Pet 1 - I midten av vers 11

Åp 12 – Mellom versene 5 og 6


Innholds oversikt

Til startsiden

 

GospelBanner
GospelBanner