Innbyrdes forhold av de syv menighetsbrevene
som vist ved oppbygningens struktur under ett.

 

A. ROMERBREVET. "Lære og anvisning". Guds evangelium: Aldri skjult, men "Gitt løfte om forut". Guds rettferdiggjørelse av jøder og hedninger individuelt. - død og oppstanden med Kristus (1-8).Deres forhold husholdningsmessig (9-1 l). Den subjektive grunn til hemmeligheten.

B. KORINTERBREVET. "Irettesettelse". Praktisk mangel på å legge fram Romerbrevets undervisning.Gjennom at de ikke ser sitt ståsted, at de er død og oppstanden med Kristus. "Surdeigen" i praksis (funksjon?) (1.Kor 5.6).

C. GALATERBREVET. "Korrigering". Læremessig mangel med hensyn til Romerbrevets undervisning. Når de begynner med sannheten om den nye natur ("ånd"), ble de "snart vent bort" (1.6), og søkte etter å bli gjort fullkomne i den gamle natur ("kjødet") (3.3). "Surdeigen" i læren. (5.9).

A. EFESERBREVET. "Lære og anvisning". Guds hemmelighet, alltid skjult, aldri før åpenbart. Jøder og Hedninger enkeltvis samlet ut og gjort til "et nytt menneske" i Kristus. Satt i det himmelske med Kristus.

B. FILIPENSERBREVET. "Irettesettelse". Praktisk mangel for å fremstille Efeserbrevets undervisning ved å tilkjennegi "Kristi sinnelag" som lemmer på det ene legeme.

C. KOLOSENSERBREVET. "Korrigering". Læremessig med hensyn til Efeserbrevets undervisning. Gale læresetninger som kommer fra at en " ikke holder fast ved hodet" (2.19) og ikke ser sin fullkommenhet i Kristus (2.8-10).

A. BREVET TIL TESSALONIKERNE. "Lære og anvisning". Ikke bare de som er "døde og oppreist med Kristus" (som i Romerbrevet); Ikke bare satt i det himmelske med Kristus (som i Efeserbrevet); Men rykket opp for å møte Herren i luften, for så å være evig med Herren". I Romerbrevet, rettferdiggjort i Kristus; I Efeserbrevet, helliggjort i Kristus; I Tessalonikerbrevet herliggjort med Kristus. Ingen "irettesettelse" ingen "korrigering". Bare pris og takksigelse. En mønstermenighet. Tessalonikerne kommer sist, selv om det ble skrevet først. Det er ingen menighetsbrev utover dette, fordi det ikke er noen høyere og større sannhet å lære. Fullendelsen er nådd (den hele sannhet). Dette er den høyeste form og orden i nådens skole, hvor den Hellige Ånd er den store Guddommelige læremester. All sannhet kulminerer her - den "hele sannhet" som Han skulle lede til. Guds menighet blir ledet fra forfall (i Romerbrevet) til høyder av storhet og herlighet og glans (i Tessalonikerbrevet), opprykket for å evig være sammen med Herren, og forblir der sammen med Kristus i evig velsignelse.

* * *


Til menighetsbrevene

Startsiden