DET PROFETISKE ORD

    key.gif (2257 bytes)                       key.gif (2257 bytes)                       key.gif (2257 bytes)
        Profetnøklene i Apostelgjerningene kap 2, kap 8 og kap 10


 1. Det profetiske ord.
 2. Kristi to komme.
 3. Stadier i Kristi komme.
 4. Dobel oppfyllelser i profetiene.
 5. En rett utdeling  av sannhetens ord.
 6. Åpenbaringsboken.
 7. Babylon.
 8. Bortrykkelsen før trengselen.
 9. Gog hvem er han?
 10. Profetordet!
 11. Israel.
 12. Det åttende kongedømme
  og Israel.
 13. Hva med år 6000 etter Adam?
 14. Hvem er Gog?
 15. Jesus kommer hurtig.
 16. Trengselen blir
  jordens verste tid!
 17. Antikrist - Rytteren
  på den hvite hest.
 18. Jesu gjenkomst -
  kan de troende vite dagen?
 19. Tiden for Jesu komme. 
 20. Guds siste løfte.

Til hovedsiden

 

GospelBanner
GospelBanner