TIDEN FOR JESU KOMME

Vi kan ikke vite den nøyaktige tid for hans komme. Når Jesus var på jorden sa han: "Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene min Fader". (Mark. 13:32). Etter oppstandelsen og før himmelfarten, nektet han å tilfredsstille nysgjerrigheten til disiplene, og sa til dem - "Det tilkommer ikke eder 'a vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt". (Ap. gj. 1:7.).

Jesus kjente til Daniels profeti om den "syttiende uke." (Mat. 24. 15 og Dan. 9. 20-27). Men han satte ikke noen dato for dens oppfyllelse. De som studerer profetiene skal ikke være en som setter dato, men han skal våke.

Tegn er for jødene. Det er ikke noe hinder for at Jesus Kristus kan komme for sin menighet når som helst. Når vi ikke vet dagen eller timen for Jesu komme, vet vi allikevel at han kommer før 1000 års riket som er omtalt i Åp 20. 1-6. Denne periode er omtalt andre steder i Bibelen som "kongeriket", og det er omtalt glødende og med stor begeistring av profetene som en tid da jorden skal velsignes med en universal rettferdig regjering. Avsnittet i Åp. 20. 1-6 forteller oss at lengden av denne tiden er 1000 ar. Hele det Nye Testamentets oppbygging gjør krav på at Jesus Kristus skal komme igjen før de 1000 år.

Her er 5 punkter som begrunner dette:

1. Når Kristus kommer vil han vekke opp de døde , men de rettferdige døde skal oppstå før de 1000 år for å regjere med Kristus i 1000 år. Derfor kan det ikke bli noe 1000 års rike før Kristus kommer. (Åp 20: 5).

2. Når Kristus kommer vil han skille "ugresset" fra "hveten Men 1000 års riket er et universalt rettferdig rike, si atskillelsen må finne sted først. Derfor kan det ikke bli noe 1000 års rike før Kristus kommer. (Matt. 13. 40-43).

3. Når Kristus kommer skal Satan bindes. Men skal Satan være bundet i 1000 ar, kan det ikke bli noe 1000 års rike før Kristus kommer. (Åp 20: 1-3.).

4. Når Kristus kommer vil Antikrist bli Ødelagt Men skal Antikrist Ødelegges før 1000 års riket, kan det ikke bli noe 1000 års rike før Kristus kommer. (2Tess.  2. 8 og Åp 19. 20).

5. Når Kristus kommer er jødene ført tilbake til sitt land. Men ettersom deres endelige tilbakevendelse til sitt eget land skjer før 1000 års riket, kan det ikke bli noe 1000 års rike før Jesus kommer.

Esek 36:24-28 
"Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere.
Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg gav deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud."

Åp 1:7
"Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen." .

Sak 12:10
"Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte."

Når Kristus kommer vil hans komme være uventet. og vi er pålagt å våke med mindre han finner oss sovende når han kommer uforvarende (Mark. 13. 35-36). Hvis han ikke kommer før etter 1000 års riket, og det er jo ikke her enda, hvorfor skulle vi da vente på noe som det enda er 1000 år til skal komme?

***


Profetordet

Til hovedsiden