-ANTIKRIST -
RYTTEREN PÅ DEN HVITE HEST Åp 6,2.


Denne må ikke forveksles med rytteren på den hvite hesten i Åp 19,11-21. Denne er symbolsk, den andre bokstavelig. Denne ene representerer Antikrist, den andre er Kristus personlig. Med denne begynner en serie fryktelige begivenheter på jorden. Han i Åp 19,11-21, gjør ende på disse begivenheter. Videre er ikke rytteren på den hvite hest et symbol på en stor vekkelse ved Guds ord.

Denne rytter er fremtidig og vil bli det første av de 6 begivenheter som skjer etter bortrykkelsen i Daniels 70 åruke.

1. Han ...det gjelder altså en person Åp 6,2. 
2. Han kommer på en hvit hest, etterligner Kristus og vil gjøre seg lik ham,
Åp 19,11. 
3. Buen i symbolsk språkbruk i forbindelse med mennesket avbilder onde
hensikter og erobringer (Salme 7,12; Jer 49,35).
4. Skriften slår fast at Satan er den som kroner Antikrist. Dan 8,24; Åp 13,2.4. 
5. Antikrist er den eneste person forutsagt i Skriften som den som går frem fra seier til seier ved denne tid, i begynnelsen av den 70. åruke (Dan 7,7-8; 8,23-25; Åp 6,1). 
6. Denne rytter forårsaker kriger hungersnød, pest, død og helvete i de tre
følgende segl Åp 6,3-8. 


Profetordet

Til hovedsiden