Guds siste løfte - og Menighetens siste bønn Åp.22.20: 

JA, jeg kommer snart! Amen. (Det siste løftet)
Ja kom, Herre Jesus! (Den siste bønn)

Her møter vi vår oppstandne Frelsers siste løfte. Og den siste bønn av Jesu ventende og forløste skare på jorden. Både det siste løftet og den siste bønn har å gjøre med en eneste ting: Jesu Kristi gjenkomst. 

Jesus kommer igjen! Halleluja!

Og hans gjenkomst er det eneste svaret som kan løse denne verdens problemer. Jesu gjenkomst er det eneste håpet for en lidende verden. Rom. 8,22-23. Ja, i sannhet det er som Bibelen sier: Det salige håp. Tit. 2,13. Og de som eier dette levende håp er kun de som er født pånyt. 1Pet.1,3 

Løftet er: "Ja, jeg kommer snart".
Bønnen er: "Ja kom, Herre Jesus."

FORSONINGEN ER NEVNT 50 GANGER OG JESU KOMME ER NEVNT 300 GANGER I NT.

En viktig lære

Måten på hvordan Bibelen slutter, viser oss klart hvor viktig læren om Jesu gjenkomst er. Det er viktig å se dette. De siste ordene er som regel viktige ord - dyrebare ord - meningsfylte ord, - ord som ligger vårt hjerte nærest. Jesus visste at disse ordene ville være de siste ordene fra ham. Og disse få siste ord, var ord som lå nær opptil hans hjerte: "Ja, jeg kommer SNART!" Hans gjenkomst vil være med på å fullføre Hans frelsesplan.

Jeg vil minne deg som kanskje sier at læren om Jesu 2. komme ikke er en viktig eller grund-leggende lære. Husker du det første budskapet som Jesus - etter at han var tatt opp til himmelen, sendte til jorden til sine disipler med to himmelske budbærere? Det står i Ap.gj.1,10-11: - Han sendte budskapet med det første løftet etter at han var kommet tilbake til himmelen: Jeg kommer igjen! - Så vi ser at det første løftet Jesus ga etter sin himmelfart var: - Jeg kommer igjen! Og det siste løftet Jesus slutter Bibelen med, var: "Jeg kommer igjen!" Og imellom disse to versene - det første og det siste ordet fra den oppstandne og herliggjorte Kristus Jesus, er det mer enn 300 henvisninger til dette salige håp i det N.T. - fra Ap.gj. til Åp.

Når vi betrakter D.G. ser vi at det taler mer om Jesu 2. komme for å regjere som Konge, enn hans 1. komme for å lide og dø i vårt sted. Dette var muligens en av årsakene til at Israel ikke så og skjønte at Jesus først skulle komme for å lide og dø - og deretter komme for å herske og regjere som konge. De blandet disse to begivenhetene i Guds evige råd sammen. Derfor forventet disiplene at Jesus var kommet for og opprette riket. Så når Jesus åpenbarte for dem hemmeligheten ang. korset, kom dette som et sjokk og en veldig skuffelse for dem.

Hør - visste du at det aller første løftet Gud ga mennesket etter fallet (1.Mos.3,15) gjaldt Jesu 2. komme. Vel, alle er vel enige i at det gjelder løftet om Frelseren som skulle komme. Ja, men har du lagt merke til at Jesu 2. komme OGSÅ er nevnt i dette verset? Det første komme - "Kvinnens ætt" gjaldt Jesu fødsel. Uttrykket "knust hel" - taler om Jesu død. Ang. hans 2. komme, møter vi uttrykket "knust hode" - som betyr Jesu seier over djevelen. Dette vil endelig bli oppfylt av Jesus når han kommer igjen (Luk.1.32-33). 

 

***


Profetordet

Til hovedsiden