JESUS KOMMER HURTIG NÅR HAN KOMMER

 

"Jeg kommer snart..." Åp 3.11; Dette ord kan også oversettes med "...når Jeg kommer så kommer jeg hurtig." Slik at det ikke i første rekke går på tid, for da kunne en kanskje si at nå er det gått ca 2000 år og enda er ikke Kristus kommet igjen. 2000 år er jo ikke for oss "snart", men en ganske lang tid, ikke sant? Men jeg tror heller at det går på hurtigheten av Jesu komme, altså når Han kommer så kommer han hurtig, ja, 1Kor 15:51-52; "Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, (i et udelelig sekund "atomos") ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet."

Det er en ting djevelen ikke liker at vi snakker om, og det er ting som alarmerer oss, varsler oss, minner oss om de siste ting, at Jesus kommer igjen. Forkynnelsen om at Jesus kommer igjen for å hente de troende, at han kan komme NÅ! Det tror jeg skulle få oss til fem spesielle ting.

1. Innvie oss... for utrustning i     tjeneste 
2. Konsentrasjon... om at sjeler må
    vinnes. 
3. Leve i brønn... om visdom 

4. Faste..., slik at vi kjenner Guds     vilje 
5. Forsakelse..., dvs å avstå fra ting     som ikke er så viktige,  og satse     på ting som er viktig i den     spesielle     situasjonen vi befinner     oss. 

Vi stiller oss til disposisjon for Gud (Rom 6.13); By dere fram for Gud. (Ef 5.6-21); Kjøp den beleilige tid. Vi betaler altså med vår tid og krefter og midler. Vi prioriterer rett. Måtte det lykkes i en større grad for Gud å bruke oss i denne inntresanne tid med så mange muligheter til å nå ut med Guds ord. Amen!

 

***

Profetordet

Til hovedsiden