DE ÅTTE LIGNELSER OM
HIMLENES RIKE I MATT 13.3-52

Det er åtte lignelser i Matt 13, og ikke syv, som vanligvis fastholdes.

Lignelsene kan, bortsett fra hverandres sammenhenger, fremstilles slik:

Til folkemengden ute:


A                                                 B                                             C                                                D

3-9

Såmannen.

Såkornet som blir strødd vidt og bredt .

24-30

Ugresset.

Godt og dårlig er sammen. Atskilt ved tidenes ende

31-32

Sennepsfrøet.

Et tre.

33

Surdeigen.

Skjult i melet.

 

 

 

  

44

Skatten.

Gjemt i en åker.

45-46

De gode perler.

En perle.

47-50

Nota.

Gode og dårlige er sammen. Adskilt ved tidenes ende.

52

Den skriftlærde.

Skattene blir vist til dem som er i huset.

 

D                                                 C                                                  B                                                A

Til disiplene i huset

 


 

Den ovenstående oppbygning viser de åtte lignelser som en helhet. Dette uten å bringe uorden i deres sammenheng, de fire som er talt på utsiden av huset og de fire som er talt "inne i huset" har sin egen separate struktur, og den ene samsvarer med den andre:

De fire første, på utsiden av huset (tilsynelatende fåfengt talt)


F                                                                             G

Såmannen.

Tre forskjellig slags mark det ble sådd i.

Ugresset.

Gror til innhøstningen

 

 

 

Sennepsfrøet.

Når det er ferdig-grodd.

Surdeigen.

Tre skjepper mel.

 

G                                                                             F

 


De fire siste, inne i huset (skjult hensikt)


H                                                                            I

Skatten i åkeren De kostelige perler

 

 

 

Den gode og den dårlige fisk Skatten i huset

 

I                                                                             H

 

De fire lignelser på utsiden av huset talt til folkemengden, ser derfor ut til å vise en allmennomfattende fortolkning; mens de fire som er talt inne i huset viser en hemmelig fortolkning.

I dette tilfellet, ville de fire første finne sin fortolkning i de tre kunngjøringer til Johannes døperen, Herren Jesus, og "de som hørte ham"; surdeigen og ugresset viser den skjulte årsak til misveksten som førte til utsettelsen av Riket, mens sennepstreet skulle framstille de ytre resultat.

De sistnevnte fire skulle finne sin fortolkning i "himlenes rikes hemmeligheter", og vise at til tross for den tilsynelatende ytre mangel, har Gud, alltid, sin skjulte hensikt vedrørende resten, Hans egen skatt som er skjult: Den jordiske innbydelse på marken (som er verden), og "det himmelske kall", "inne i huset", og tidenes ende skal framstille den "kostelige perle": Den rest, ifølge Nådens Utvelgelse på den ene side, og de "gode og dårlige" som får sin lønn på den annen side.

* * *

Til Undervisningen

Til startsiden