HAR DERE IKKE LEST?
(Matt 12.3 m.fl)

Dette spørsmålet ble stilt av Herren ved seks forskjellige anledninger. Det vises til seks bøker i det Gamle Testamente, og således får syv adskilte avsnitt godkjenning av Han som talte, ikke sine egne ord, men bare de ord som ble gitt Ham å tale av Faderen (Joh 7.16; 8.28,46,47; 12.49; 14.10,24; 17.8). Sammenlign med 5.Mos 18.18,19.

1. Matt 12.3 (Mark 2.25; Luk 6.3).

  • a. "Hva David gjorde", som refererer til 1.Sam 21.6
    b. "Skuebrødene" (v.4) refererer til 3.Mos 24.6-9
    c. "som verken han selv eller de som var med ham, hadde lov til å ete men bare prestene" refererer til 3.Mos 24.9

2. Matt 12.5. "at prestene på sabbaten vanhelliger sabbaten i templet, og likevel er de uten skyld" refererer til 4.Mos 28.9,10 (sammenlign med Joh 7.22,23).

3. Matt 19.4. Skapelsen. "fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne" som refererer til 1.Mos 1.27 (sammenlign med 5.2), og således utelukker den moderne ideen om "utviklingslæren".

4. Matt 21.16 "Fra umyndiges og diebarns munn" m.v., som refererer til Sal 8.3.

5. Matt 21.42 "Steinen som bygningsmennene forkastet" m.v. refererer til Sal 118.22 (sammenlign med Jes 28.16; Apg 4.11; 1.Pet 2.6,7).

6. Matt 22.31,32 (Mark 12.26; Luk 20.37). Oppstandelsen, som refererer til 2.Mos 3.6.

De seks bøker som dekker Herrens spørsmål er fire bøker fra Mosebøkene (1.Mos, 2.Mos, 3.Mos og 4.Mos) sammen med 1.Samuelsbok og Salmene.

De syv tydelige avsnitt som blir påpekt er:

1. 1.Mos 1.27 Matt 19.4
2. 2.Mos 3.6 Matt 22.31,32
3. 3.Mos 24.6-9 Matt 12.3
4. 4.Mos 28.9,10 Matt 12.5
5. 1.Sam 21.6 Matt 12.3
6. Sal 8.2 Matt 21.16
7. Sal 118.22 Matt 21.42

Til Undervisningen

Til startsiden