HVA MENER DERE OM MESSIAS?
(Matt 22.42)


Matt 2.2
De sa: Hvor er den JØDENES KONGE som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham.
          (noen vismenn fra Østerland)

Matt 3.11
Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er STERKERE ENN JEG – jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans! Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.
          (døperen Johannes)

Matt 8.29
Og se, de skrek ut: Hva har vi med deg å gjøre, du GUDS SØNN? Er du kommet hit for å pine oss før tiden?
          (onde ånder)

Matt 9.3
Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv: Denne SPOTTER Gud!
          (noen skriftlærde)

Matt 9.27
Da Jesus gikk videre derfra, fulgte to blinde menn etter ham og ropte: Miskunn deg over oss, du DAVIDS SØNN!
          (to blinde menn)

Matt 15.22
Og se, en kana'aneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa: Herre, du DAVIDS SØNN, miskunn deg over meg! Min datter plages ille av en ond ånd.
          (en kana’aneisk kvinne)

Matt 13.55
Er han ikke TØMMERMANNENS SØNN? Heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?
          (en av Hans landsmenn)

Matt 14.2
Han sa da til sine tjenere: Dette er DØPEREN JOHANNES. Han er stått opp fra de døde, og derfor virker disse krefter i ham.
          (Herodes)

Matt 16.14
De svarte: Noen sier DØPEREN JOHANNES, andre Elias, andre igjen Jeremia eller en av profetene.
          (noen)

Matt 14.33
Men de som var i båten, kom og falt ned for ham og sa: Sannelig, du er GUDS SØNN!
          (de som var i båten)

Matt 16.14
De svarte: Noen sier døperen Johannes, andre ELIAS, andre igjen Jeremia eller en av profetene.
          (noen)

Matt 16.14
De svarte: Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen JEREMIA eller en av profetene.
          (andre)

Matt 16.14
De svarte: Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia eller EN AV PROFETENE.
          (andre)

Matt 16.16
Da svarte Simon Peter og sa: Du er MESSIAS, DEN LEVENDE GUDS SØNN.
          (Peter)

Joh 11.27
Hun sier til ham: Ja, Herre! Jeg tror at du er MESSIAS, GUDS SØNN, han som skal komme til verden.
          (Marta)

Matt 17.5
Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen, som sa: Dette er MIN SØNN, DEN ELSKEDE! I ham har jeg velbehag: Hør ham!
          (Gud Fader)

Matt 19.16
Og se, det kom en til ham og sa: MESTER, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?
          (en rik ung mann med stor rikdom)

Matt 21.11
Og folket svarte: Dette er PROFETEN JESUS FRA NASARET i Galilea.
          (folket)

Mark 6.3
Er ikke dette TØMMERMANNEN, MARIAS SØNN, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og er ikke søstrene hans her hos oss? – Og de tok anstøt av ham.
          (mange som hørte ham)

Luk 2.30
for mine øyne har sett DIN FRELSE,
          (Simeon)

Luk 2.32
ET LYS til åpenbaring for hedningene, og EN HERLIGHET for ditt folk Israel.
          (Simeon)

Luk 4.22
Alle gav ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Og de sa: Er ikke dette JOSEFS SØNN?
          (alle i synagogen)

Luk 7.16
Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa: EN STOR PROFET er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.
          (alle som bevitnet oppvekkelsen av enkens sønn)

Luk 23.47
Men da høvedsmannen så det som skjedde, gav han Gud ære og sa: Sannelig, denne mann var RETTFERDIG!
          (den romerske høvedsmannen)

Luk 24.19
Han sa da til dem: Hva da? De sa til ham: Det med Jesus fra Nasaret, en mann som var en PROFET, MEKTIG I GJERNING OG ORD for Gud og hele folket –
          (de to på vei til Emmaus)

Joh 1.29
Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der GUDS LAM, som bærer verdens synd!
          (døperen Johannes)

Joh 1.41-42
Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror Simon og sier til ham: Vi har funnet MESSIAS, det betyr Kristus.
          (Andreas)

Joh 1:50
Natanael svarte ham: Rabbi, du er GUDS SØNN, du er ISRAELS KONGE!
          (Natanael)

Joh 3.2
Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er EN LÆRER KOMMET FRA GUD, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.
          (Nikodemus)

Joh 4.19
Kvinnen sier til ham: Herre, jeg ser at du er EN PROFET!
          (en kvinne fra Samaria)

Joh 6.42
Og de sa: Er ikke dette JESUS, JOSEFS SØNN? Kjenner vi ikke både hans far og hans mor? Hvordan kan han da si: Jeg er kommet ned fra himmelen?
          (jødene)

Joh 8.48
Jødene svarte og sa til ham: Sier vi ikke med rette at du er EN SAMARITAN og en besatt?
          (jødene)

Joh 9.17
Da sier de igjen til den blinde: Hva sier du om ham, siden det var dine øyne han åpnet? Han sa: Han er EN PROFET!
          (en blind mann)

Joh 12.13
Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, ISRAELS KONGE!
          (den store folkemengden)


Til Undervisningen

Til startsiden