JESU OPPSTANDELSE

En av de største dager i menneskenes historie, og ett av de viktigste budskapet som kan kunngjøres er JESU OPPSTANDELSE FRA DE DØDE. 1.KOR.15.1-11;

Living bible sier 1 Kor 15:1 "La meg minne dere, brødre, om hva evangeliet egentlig er, for det har ikke forandret seg. For deres tro er fast bygd på dette herlige budskapet."

Schindler: 1 Kor 15:2 "Uten det ville deres tro sveve i luften,"

1Kor 15:3; "For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene,

"De første ting, - "ikke de første i tid, men i betydning".-(Rob.). "Først av alt."(Ampl.). "Det viktigste budskapet." (Knox). "Av første betydning." (Goodsp.)

I 1.Kor.15 møter vi syv hoved sannheter om Kristus:

1. Kristi Død.v.3; Rom.5.5-10; 2.Kor.5.14-21; Kol.1.20; Heb.9.15;

2. Kristi begravelse.v.4; Et bevis på at han virkelig døde. Mat.26.12; Joh.12.7; Rom.6.4; Kol.2.12;

3. Kristi oppstandelse.v.4,12,20; Rom.14.9; 2.Kor.5.15; 1.Tes.4.14;

4. Kristi åpenbarelse etter oppstandelsen.v.5-8; Joh.21.1,14; v.6,"Han ble sett" Dette viser oss at vitnesbyrdet om hans oppstandelse ble stadfestet med levende vitner ca 25 år etter at det var skjedd.

5. Jesu komme for sin menighets opprykelse.v.51-53;

6. Kristi gjenkomst, til jorden for å opprette riket v.22-23,

7.Enden av tusenårs rikets tid. Da Kristus overgir riket til Faderen, og tiden for en ny himmel og en ny jord er inne, og det verk Sønnen kom for og utføre er fullført.v.24-28;

ISLAM og KRISTENDOMMEN

ISLAM tror på Allah, og på profeten Muhammed. De sier:

Vi tror at Jesus var en av Allas profeter. Han ble korsfestet, men overlevde korsfestelsen. Om han hadde dødd på korset og gjenoppstått fra de døde, slik de kristne hevder at han gjorde, ville han ha gått opp til det høyeste punktet i Jerusalem og forkynt sin triumf over døden. Men han gjorde ikke det. I stedet møtte han sine disipler noen få ganger i dypeste hemmelighet for å vise dem at han ikke hadde lidd døden på korset, og deretter dro han østover for å preke blant jødene der. Han døde i Kashmir i India, og graven hans finnes den dag i dag i khan Yargaten i byen Srinagar i Kashmir...

"De er bedratte og bedrar"

JESU OPPSTANDELSE FRA DE DØDE er en sentral
sannhet i Skriften.

Ap.gj.2.23-24; 3.14-15; 4.33; 10.39-41; 17.2-3; Rom.1.4;

Foruten om Jesu oppstandelse, og de helliges oppstandelse, taler Bibelen om åtte forskjellige oppstandelser fra de døde.

Tre i G.T. Tre i N.T. To i Ap.gj. Tilsammen åtte stykker.

Tre i G.T. Som ligner på Tre i N.T. de Jesus vekte opp.

1. En Enkens sønn. 1.Kon.13.17-25; Luk.7.11-18;

2. Et barn til velstående familie. 2.Kor.4.32-37; Mar.5.35; Luk.8.49;

Men alle disse de døde igjen, men slik er det ikke med Jesus Kristus han døde men lever i dag.

Den største dag i menneskenes historie. Er Jesus oppstandelse dag.

Jesus hadde forutsagt sin Død og sin oppstandelse for sine disipler. Luk.9.22; Luk.9.44-45; Dansk. v 45 "De hadde ikke forståelse for hva han mente, meningen var skjult for dem, så de ikke kunne begripe den."

Luk.18.31-34; Dansk. v 34 "Det kunne de ikke finne ut av, hans ord var gåtefulle for dem, og de begrep ikke meningen av det, han sa."

Allerede den første dag i uken som er Søndagen, da Jesus var oppstanden, var det noen soldater som fikk rikelig med penger, hvorfor? Jo, for og lyve, om hva? Jo, nettopp om Jesu oppstandelse fra de døde.Mat.28.11-15; Dette rykte ble spredt blant jødene og har holdt seg til denne dag.

1.KOR.15.1-11;

Living:v.1 "La meg minne dere, brødre, om hva evangeliet egentlig er, for det har ikke forandret seg. For deres tro er fast bygd på dette herlige budskapet." Schindler:v.2 "Uten det ville deres tro sveve i luften,"

v.3 "De første ting," "ikke de første i tid, men i betydning." (Rob.). "Først av alt." (Ampl.). "Det viktigste budskapet." (Knox). "Av første betydning." (Goodsp.) "

1Kor 15:13-24

Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått.

Men er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den tro dere har, er intet.

Da blir vi stående som falske vitner om Gud. For vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke oppstår.

For dersom de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstått.

Men er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder.

Da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus.

Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker.

Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.

For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.

For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus.

Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme.

Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde.

IH

***

Forlaget Perlen, 4513 MANDAL

Til Undervisningen

Til startsiden