GUDS PERSONLIGE KJÆRLIGHET
I VÅRE LIV

 

Kjærligheten er den største og den sterkeste kraften. 1.Kor 13.13. (Om livet 2.Kor 6.4-10)

1.Kor 13.1-3. "Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige…." alt dette skal jo finnes i forsamlingen - alt dette skal vi gjøre - men Gud ser på dette som drivkraften – uten kjærlighet blir alt det andre bare tomme saker.

I v.4-8a leser vi:

Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt.

Så når kjærligheten strømmer i våre liv så er ikke troen lenger et problem.

Vi har et ganske fattig oppfatning i våre norske tenkemåter hva kjærlighet er: Vi snakker om å elske - det er ingen nyanseforskjell - eks - vi har et ord som skal dekke alt, som ikke er så lett - for det er stor forskjell på ens ektefelle eller kjæreste og alt annet - eller hva? Det går ikke an å sammenligne. På gresk (grunnspråket til NT) er det mer nyansert - her er det flere ord for kjærlighet - vi skal ta for oss to:

1. AGAPE (Alltid God, Altid Parat til å Elske)

Det ord som er formet helt spesielt faktisk, for å uttrykke Guds kjærlighet er AGAPE. AGAPE beskriver en spesiell form for kjærlighet - den strømmer ut hele tiden uten å behøves å fylles på og bare det viser at det bare er fra Gud noe slikt kan komme (fordi at han ikke trenger påfyll). Alt det han HAR og ER har han i seg selv - han er selvtilstrekkelig – uendelig kraft kan gå ut av ham, men det tas ingenting i fra Ham. Om Han vil kan Han skape et univers i sekundet i tusen år uten å bli trøtt og sliten, uten at det tas noe bort fra Ham.

Alt det Gud HAR det har Han i segselv - han er selvtilstrekkelig - det bare strømmer ut fra hans innerste. Han er ikke avhengig av noenting utenfor seg selv for å eksistere, og for å være den han er, og dettte gjør han suveren opp i mot alt annet som er skapt. Fordi det finnes ingenting som er skapt som fungerer på det viset, og dette er AGAPE - det bare strømmer ut fra hans innerste. AGAPE bygger på at den person (Gud) som har AGAPE forstår at en annen person (mennesket) er verdt å elskes. Sånn må vårt Gudsforhold også være.

Gud elsker mennesker og verden med AGAPE står det i Skriften (Joh 3.16). Hvorfor elsker Gud verden? Jo, fordi han har skapt den - han elsker mennesket fordi vi er skapt til å være hans bilde, å være hans barn. Og når mennesket falt i synd og fikk en annen natur i sitt hjerte, og når mennesket gjorde opprør mot Gud, forbannet Gud, vendte Gud ryggen, talte stygt om Ham, og bare gikk med djevelen, så forstår han - og bare han kan se dette - at mennesket er verdt å elskes - derfor strømmer AGAPE fra Gud - Joh 3.16 - til alle, inkludert deg og meg helt enkelt fordi han forstår at mennesket er verdt å elskes. Dette er den eneste grunn til at AGAPE strømmer ut - den er helt uavhengig og upåvirkelig om det om man er, har gjort seg fortjent (verdt til å elskes) til å elskes eller ei. Den strømmer ut. Derfor sier Skriften: Gud er kjærlighet/AGAPE. Det er Hans kjennetegn, hans vesen. Gud kan ikke la være å elske - har ER kjærlighet.

Men Gud kan aldri elske synden, og den var nødt til å sones gjennom et offer, men det var kjærligheten som drev Gud til å gi offeret (Jesus) - det var ingen annen motivasjon fra Guds side, ingen annen tanke. Joh 3,16. Så bare har nå strømmer AGAPE til deg fordi du er verdt. AGAPE kommer ikke først og fremst av følelsen, men viljen.

2. FILEO

FILEO betyr broderkjærlighet eller vennskapskjærlighet. FILEO er et kjærlighetsforhold, dvs at det må være minst to som er innblandet, derfor det er et vennskap, et kameratskap som bygges opp. Det er en kjærlighet der man gir og tar til hverandre. Det har ingenting med den seksuelle kjærlighet å gjøre, så den kan være mellom kvinne - kvinne, mann – mann eller kvinne - mann. Kan f.eks ha sitt grunnlag i at en har en felles interesse, som gjør at man lærer å kjenne hverandre og bygger opp det at en setter pris på hverandre - så at en blir glad når en treffes - da har man FILEO til hverandre. Man har et kjærlighetsforhold eller vennskapsforhold.

Man gir - tar.

* * *

Gud har AGAPE men han vil at vi som hans barn, ut fra hans AGAPE skal utvikle FILEO til Ham, dvs at vi skal vandre i et kjærlighetsforhold til Gud. Det spiller ingen rolle om vi har kjørt oss fast i noe, eller er innesluttet, eller om vi vandrer i kjødet, om vi blir opptatt med en masse styr i verden og kommer bort fra den her NÆRE vandringen med Herren, så elsker Han oss med AGAPE allikevel, derfor at vi er eksponert for Guds AGAPE, ikke pga det vi gjør, ikke pga at vi har oppført oss slik at vi er verdt å elskes, ikke pga at vi stiller opp, men for at Gud forstår at vi er verdt å elskes. Det bare stømmer ut og fram fra ham. Vi kan ikke gjemme oss for AGAPE.

Men derimot er det ikke en selvsagthet, bare for at vi er født av Gud at vi vandrer i et kjærlighetsforhold til Ham. Det er forskjell på barnekår og fellesskap. Barnekår er noe man FÅR gjennom at man fødes inn i familien. Man har et slektsforhold til foreldrene, men det vi ikke si det samme som at en har et kjærlighetsforhold (FILEO) til dem. En kan vende foreldrene ryggen, men du er fortsatt deres sønn/datter, men fellesskapet, den er avhengig av om vi arbeider og holder forholdet levende mellom oss. Og slik er det med fellesskapet med Gud - når vi er født av Gud, så er vi plassert inn i Hans familie, vi har blitt nye skapninger i Jesus Kristus, vi har barnekår - men det er ikke selvsagt at vi vandrer i fellesskap med Gud.

Gud har AGAPE, men han vil at vi som hans barn, ut fra hans AGAPE skal utvikle FILEO til Ham, og da må det finnes et gjensvar hos meg - det kan ikke bare være Gud som alene er sender, og JEG må være mottager og giver tilbake. GI - TA (det er hva FILEO bygger på). Dette er en av de grunnleggende årsakene til at vi ikke har utviklet dette i våre liv - derfor er så mange av Guds barn utilfresstilte. Utilfredsstilte med sitt liv, ikke så en går i dype depresjoner, eller lever i fullstendig mørke, men man kjenner at det er noe her inne som en savner.

Og dette er en form for utilfredshet, og denne kommer som oftest av mangel på fellesskap med Far - derfor at det er det eneste som dypest sett tilfredsstiller oss mennesker.

Den eneste tilfredsstillelse er fellesskapet med Gud, ikke hva vi gjør for Gud, det er det eneste som trengs.

La Gud elske deg som du er... Det oppvekker kjærlighet i oss, det setter fart i kjærligheten som er i vår ånd. Du er jo født av Gud og da har du hans natur i din ånd (Rom 5.5). Åpne deg for kjærligheten.

Elske din neste som deg selv.

Skriftssteder å se nærmere på:

Joh 5.19

Joh 16.23

Joh 13.23

l.Joh 4.7

Hos 11

Fil 3.14


Til Undervisningen

Til startsiden