KRISTUS VÅR FRELSES HØVDING

Betlehem - Golgata, - graven - Ypperstepresten.

Heb 2.10-18 Hva skal til for å være en høvding eller fører? En spesiell utrustning kreves for å være leder i det borgerlige, for å kunne ta på seg spesielle oppgaver og saker, og kunne løse dem. Ikke alle er født HØVDING.

HVA SKULLE TIL FOR AT JESUS SKULLE BLI VÅR FRELSES HØVDING?

Vi skal se på 4 spesielle sannheter ut i fra Bibelen, som Jesus måtte utrustes og i standsettes med for å ta på seg den største oppgaven noe menneske har tatt på seg, nemlig å løse syndespørsmålet og føre mennesket i samfunn med Gud igjen.

1. SANNHETEN OM JESU DØD.

Heb 2:14; "Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,"

 

Men hva skulle til for at Jesus kunne dø? Han kunne ikke dø slik han var hos Faderen i evigheten, fordi en ånd ikke kan dø eller utøse blod. Derfor sier Bibelen i Heb 2.14 at Jesus måtte få del i blod og kjød. Altså måtte han bli født inn i verden på samme måte som oss, dog var han her nede også UTEN synd (Heb 2.17; 4.15). Dommen kom over menneskene (Esek 18.4). Den som synder skal dø. Det fantes ingen blant mennesker som kunne ta på seg og løse syndeproblemet, fordi alle var fortapt under synd.

Rom 5.12. Synden kom inn i verden ved et menneske.
Salm 49.8-10. Mennesker kunne ikke reddes ved menneskers hjelp.

På grunn av dette ble Jesus født inn i tiden, og ga avkall på å være Gud lik (Fil 2.5-11) for at han skulle bortta synden (Heb 9.26). Og dette skjedde ved at han med sitt eget blod fant en evig forløsning (Heb 9.11-15).

Hvor fjernet Jesus synden bort fra? Ikke fra verden, for vi leser: 1.Joh 2.1-2. Her leser vi om at synden hersker i verden.

Rom 8.1. Det er området: I KRISTUS som synden er fjernet fra. Slik at I Kristus er det ingen fordømmelse, for han har fjernet synden fra Guds åsyn som fordømmelsesårsak. Slik at nå kan alle bli frelst som seg til Jesus venner.

2. ORDET: FULLENDE

Heb 2:10; "Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser."

Heb 4.14-16

Det var ikke nok at Jesus "BARE" døde, han måtte også OPPSTÅ (1.Kor 15.12-22), og opptas til Guds høyre hånd, og få den Hellige Ånd som var lovt, og utgyde den (Apg 2.32-33).

Heb 9.24. Jesus åpenbart for Gud for vår skyld.

Heb 5.9. "Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham,"
Heb 7.25. "Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem."

3. JESUS OG DE FRELSTE HAR SAMME FAR

Heb 2:11; "For både han som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av én. (har alle samme fader; Dansk) Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre."

Ettersom de som helliggjøres ved Kristi død er Guds barn, skammer han seg ikke ved å anerkjenne dem som sine brødre. Han tok ikke bare deres natur på seg, men led også deres smerte og sonet deres synd.

Rom 8.16-17. Vi er barn, arvinger, Kristi medarvinger. "Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham."

4. GJENNOM LIDELSER BLE JESUS VÅR FRELSES HØVDING

Vi har altså en i himmelen "et menneske med et herliggjort legeme sittende ved Faderens høyre hånd". Jesus kan på grunn av selve erfaringen vite hva menneskene kan bli prøvd i.

Han kan komme oss til hjelp. Heb 2:18; "For ved at han selv har lidt og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet."

Det er tre områder mennesker kan fristes på:

a: Kjødets lyst
b: Øynenes lyst
c: Storaktighet i levnet

På disse tre områder ble Jesus fristet, og seiret.

På disse tre områder ble Adam og Eva fristet - og falt.

Heb 2.17. Jesus seiret som menneske for menneskene. "Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder."

KONKLUSJON

Det som gjorde Kristus i stand til å bli vår frelses høvding "opphavsmann" var disse fire ting:

1. DØDEN. Han ble sant menneske for å kunne dø i vårt sted (Heb 9.15)
2. FULLENDT. Hans oppstandelse, himmelfart og det at han nå lever for oss i himmelen (Rom 5.10; Heb 9.24).
3. SLEKTSKAP. Vi er alle av en. Vi har samme far som Jesus (Heb 2.11; Joh 20.17)
4. LIDELSER. Vi har Jesus, et herliggjort menneske som sitter i himmelen, og han er prøvd i alt i likhet med oss, dog uten       synd. (Heb 2.17-18; 4.14-16; 7.25)

På grunnlag av at Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, og at Kristus lever sitt liv for oss i himmelen kan vi oppleve et liv i seier med ham som har elsket oss, og som vil leve sitt liv gjennom oss ved den Hellige Ånd.

Heb 2.10. Han førte mange barn til herlighet. NB! Legg merke til at det IKKE står skal føre til herligheten, dvs himmelen, det skal Han, men det er ikke det som står her. Han førte i kraft av sitt fullbragte frelsesverk alle dem som tar imot det til herlighet (et rikt liv her og nå). Det innebærer at vi som tror på Kristus Jesus alt her og nå er ført inn i og har muligheter til dette rike livet i kraft av hva den Hellig Ånd kan og vil gjøre igjennom lydige redskaper. Her og nå kan vi oppleve å innta våre rettigheter som Kristus Jesus har ført oss til. Amen!

Frelst ved hans liv,... Etter at vi er blitt frelst skal vi bli frelst (helliggjørelsen en daglig frelse fra syndens makt) ved Jesu liv for oss i Himmelen, Han er de troendes talsmann, forbeder, og advokat hos Faderen. Han lever der oss til gode. Han lever der for å be for oss. Han lever der for å tale vår sak. Derfor er vi som troende sikkerhet for himmelen. Vi er alle frelst med Jesu frelse, vi kommer til Kristi domstol med en rettferdighets drakt som Jesus vant for oss på korset. Men vi forlater Kristi domstol kledd i en drakt som vi vever på nå ved den Hellig Ånds hjelp.

Ufrelste venn som måtte lese dette å som synes dette er noe som du ikke kan gripe.
La deg grip av Jesus og han vil frelse deg.

IH

Forlaget Perlen, 4513 MANDAL

Til Undervisningen

Til hovedsiden