Kristus DØDE for våre synder etter SKRIFTENE. 1Kor.15.3.

graven.jpg (51565 bytes)

For likesom Jonas var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte.

Jesus Kristus var død i tre hele netter og tre hele dager,
og det blir 72 timer. Skriften sier:

Tradisjonen sier at Jesus døde på en fredag, dersom det er tilfellet hvordan kan det bli tre netter og tre dager? Fra Fredags natt til Søndagsmorgen blir to netter og en dag. En natt + en dag + en natt er kun to netter og en dag. Natt til Lørdag + lørdagen + natt til søndagen.

På hvilken dag skjedde korsfestelsen, på Onsdag eller på Fredag? Bibelen har alltid rett, derfor la oss se hva som er sannheten. Vi regner et døgn fra midnatt til midnatt. Mens Jødene regner et døgn fra solnedgang til solnedgang. Ved en nøyere undersøkelse av skriften ser vi at Jesus blev korsfestet på en onsdag, og ikke som tradisjonene sier på en fredag. Jesus blev lagt i graven på ONSDAGs kveld like før solnedgang, og sto opp ved lørdagens ende ved solnedgang. Slik at LANGFREDAG skulle ha blitt forandret til LANGONSDAG.

I 3Mosebok kap 23 leser vi om syv av Israels høytider som er profetiske høytider, og tre av dem blev oppfylt da Jesus døde og sto opp igjen. Den første høytiden var Påske høytiden, som taler om Jesu død. Den andre var de Usyredebrøds høytid, som taler om Jesus i dødsriket, se 1Pet.3.18-20. Den tredje høytiden var Kornbåndets høytid, som taler om Jesu oppstandelse.

Vi skal se på to aktuelle spørsmål:

1. Var den sabbaten som fulgte etter jesu død ukesabbaten, lørdagen, eller var det påskesabbaten?

2. Hvis det var påskesabbaten, på villen dag i uken falt da den det året? får vi det klart, er alt klart.

Ang.sp. 1. Forteller Joh.19.14. "...Det var beredelsedagen i påsken", altså ikke lørdagssabbaten.
Ang.sp. 2. Men hva så med spørsmål 2. På hvilken dag i uken falt påskesabbaten det året? Av Joh.12.1. vet vi at Jesus kom til Betania seks dager før påsken, dvs. seks dager før den 15 Nisan; altså den niende Nisan. Vidder vet vi av Luk.19.1-40. at Jesus og disiplene kom til Betania den niende Nisan fra Jeriko. Dette bør vi endelig merke oss! For hvis 15 Nisan falt på fredagen, betyr det at Jesus foretok reisen fra Jeriko til Betania på sabbatsdagen, og det er utelukket, for det var i mot loven og foreta en så lang reise på en sabbat.

Forholdet er at Jesus må ha reist fra Jeriko og kommet til Betania enten før eller etter sabbaten. Etter sabbaten kunne det ikke være, all den stund han kom til Betania seks dager før den 15 Nisan. Disse seks dager gjør det klart at han kom til Betania på fredagen, og festen for Jesus i Simon den spedalskes hus, (Matt.26.6-7. og Mark.14.3 flg.) ble holdt den niende Nisan. Av dette vet vi da at den 15 Nisan da falt på en torsdag, for seks dager fra den niende tar oss til den 15.

Den følgene dag (den tiende) fant inntoget i Jerusalem sted, å reise fra Betania til Jerusalem på sabbaten, var tillatt, for Betania lå en sabbatsreise fra Jerusalem. Luk.24.50-51. Apg.1.12. Joh.12.12 flg. Så fulgte begivenhetene slag i slag: Innstiftelsen av nattverden, avskjedstalen, kampen i Getsemane osv. Dette svarer nøyaktig til forbildet i 2Mos.12 som sier at påskelammet skulle taes ut på den tiende dagen og så has i forvaring til den fjortende dag. Da skulle det slaktes mellom solens nedgang og nattens frembrudd. Men fire dager fra Lørdagen den tiende tar oss til Onsdagen den fjortende.

Vi må her være oppmerksomme på at Jesus ikke døde på påske sabbaten den femtene., men på BEREDELSEDAGEN den fjortende. Derfor døde Jesus på onsdag og ble lagt i graven på torsdag, altså i skiftet mellom den fjortende (14) og den femtene (15) Nisan. Og slik får vi nøyaktig TRE DAGER og TRE NETTER i jordens skjød;


Natt til Torsdag, en natt

Torsdag, en dag.

Natt til Fredag, to netter

Fredag, to dager.

Natt til Lørdag, tre netter.

Lørdag. tre dager.


Natt til Søndag kommer ikke i betraktning, da Han sto opp i begynnelsen av den første dag i uken som er Søndag. Dagen i Israel begynner som kjent kl. seks (6) ettermiddagen. Ingen så da Jesus sto opp; men da kvinnene kom til graven Søndags morgen før det var lyst, var graven tom. Når de to på vei til Emmaus den første dag i uken sa at "... nå er det alt tredje dagen siden disse ting skjedde." så kan noen ved en flyktig lesning tenke at dette måtte være den fjære dag. -- Men når vi er oppmerksomme på at det hele ble fullbyrdet eller avsluttet på Torsdag, er det ingen vanskelighet her. For den første dag etter Torsdag er Fredag og den tredje dag etter Torsdag er Søndag. -- Derfor er det helt korrekt når Emmaus-vandrerne sa: "I dag er det TREDJE DAG SIDEN DETTE SKJEDDE."

Jesu død fant således sted "ETTER SKRIFTENE" 1.Kor.15.3-5, og vi kan være trygge for at der hværken er feil eller selvmotsigelse i Skriften. Når noe synes å være feil, ligger feilen i vår mangel på forståelse, og ikke i Guds Ord. AMEN


Noe av dette du har lest, er tatt fra Adolf Bjerkheim’s SPØRSMÅL og SVAR 1969 Evangelistens forlag.

 

Tre_dag.jpg (389020 bytes)                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IH

 

 

Til Undervisningen

Til hovedsiden