Leksjon 9
ALL GUDS NATUR I KRISTUS – KOLOSSERBREVET 2.9

For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.


Vi har lært hvor viktig det er for oss å granske all vers som kan se ut til å være problematiske i Skriften, og ikke bare forsøke å få svar på noe bare fra ett eneste vers. Vi vet også at vi ikke bare må forlite oss på menneskelig visdom når vi skal vise noe som kan motsi et annet vers. La oss nå se på Kol 2.9.


1. Intet vers i Skriften skal brukes for å motsi et annet vers. Selv Satan kan sitere et vers for å legge snarer for mennesker. F.eks, les Matt 4.5-7. Hvordan svarte Herren Satan? Han sa, Det står også skrevet, og så siterte Han et annet skriftsted.

Hvorfor godtok ikke Herren det vers som Satan hadde sitert?

-------------------------------------------------------------------------

Fordi et vers ikke kan brukes tiil å motsi et annet vers.


2. Kol 2.9 taler om at hele guddommens fylde legemlig bor i Kristus. Kol 1.19 sier omtrent det samme. Dette betyr at Gud, Sønnen, var like fullt Gud selv da Han ble menneske.
Gud er ikke noe Han blir, det er hva Han er. Gud kan ikke opphøre å være Gud og Han kan ikke gjøre andre til Gud.

Når ble Kristus Gud? Velg et svar.

a. Aldri
b. Før verdens skapelse
c. Når Han ble født inn i denne verden
d. Når Han fór tilbake til himmelen
e. Ingen av disse svar er riktige.

----------------------------------------------------------------------------

a. Dette er riktig. Gå videre til del 3.
b. Nei, Sønnen var Gud i begynnelsen, Joh 1.1, Han ble aldri Gud, Han har alltid vært det.
c. Nei, Gud ble menneske når Kristus ble født, Han ble aldri Gud. Ingen kan bli Gud.
d. Noen sier at Kristus ikke var Gud fullt ut når Han vandret her på jorden. Du vil se at dette er feil i del 3.
e. Nei, gå tilbake og forsøk igjen.


3. Var Kristus fullt og helt Gud mens Han vandret her på jorden? Noen lærer at Han var mindre enn eller under Gud mens Han var her, og at Kol 2.9 beskriver Kristus etter at Han fór tilbake til himmelen.
Ingen skapning kan være under Gud, for så senere å bli Gud. Gud skapte alle andre vesener i universet, og han er større enn dem alle. Gud er en person, og ingen kan være delvis Gud og delvis noe annet.
Se på Mikael, erkeengelen, i Jud 9. Han er en overengel, men han er ikke Gud og heller ikke delvis Gud og han vil aldri bli Gud.

Forsøkte noensinne Satan å bli Gud? Jes 14.14

----------------------------------------------------------------------------

Nei, han forsøkte å bli Gud lik, men Gud hadde full kontroll og Han straffet Satan.


4. Kol 2.9 taler om at hele guddommens fylde bor i Kristus legemlig. Når fikk Guds Sønn dette legeme?

----------------------------------------------------------------------------

Da Han ble født hadde Han et legeme og selv som et lite barn var Han fortsatt Gud, guddommens fylde bodde i Ham.
Da Han sto opp fra de døde, fikk Han sitt legeme tilbake, men det er intet vers i hele Skriften som viser at Han ble Gud der og da, eller at Han ble Gud fullt og helt igjen. Han har alltid vært det.


5. Er det mulig å være delvis Gud?

---------------------------------------------------------------------------

Nei, Gud er Gud fullt og helt og ingen andre er delvis Gud.


6. Når bodde guddommens fylde i Kristus ifølge Kol 2.9?

--------------------------------------------------------------------------

Når Han var i legemet. Andre vers lærer oss at Han alltid var Gud, Han er det nå, og vil alltid være det.


7. Mennesker spør seg mange spørsmål om Kristus, Guds Sønn, og forsøker å forklare mange ting som angår dette. Er det mulig å forstå alt som Bibelen sier om Sønnen? Les Matt 11.27. Hvordan kan vi kjenne Sønnen?

--------------------------------------------------------------------------

Bare Faderen kjenner Sønnen.


8. Er det riktig av oss å strebe etter å finne ut alt om Sønnen?

---------------------------------------------------------------------------

Nei, Herren sier at vi ikke kan vite alt om Ham, så det er synd å forsøke på det. Vi skulle strebe etter å vite alt som Bibelen lærer om Kristus, men vi må ikke bli overrasket dersom vi ser at vi ikke kan forstå det fullt ut.
Det er mer viktig å tilbe Herren, vår underfulle Frelser. Likevel skulle du nå være i stand til å forklare hvorfor enkelte læresetninger som angår Kristus er feil. Gå videre til det neste vanskelige vers, leksjon 10.

* * *


GÅ TIL LEKSJON 10:
TILBA KRISTUS GUD?   (Joh 4.22)

Til startsiden

GospelBanner
GospelBanner