Leksjon 3
JESUS VOKSTE I VISDOM – LUKAS 2.52

Og Jesus gikk fram i visdom
og alder og i velvilje hos Gud og mennesker.


Vi har sett at Gud har all makt, og den som har mindre enn dette ikke er Gud. Gud har også makt til å være allvitende. Dersom Kristus var Gud, hvordan kunne han da gå fram i visdom? Dette er problemet i Lukas 2.52.

1. Først leser vi noen vers som kommer før Luk 2.52, la oss ta versene 40-52. Herren Jesus vokste opp som en gutt like så mye som andre gutter. Hans kropp vokste seg sterkere., versene 40,52.

På hvilken måte var Jesus lik Johannes?

----------------------------------------------------------------------------------------------

Begge vokste seg større og fikk sterkere kropp.


2. Hva kan vi lære av Kristi sinn?
Hva sier Lukas om hans visdom?

----------------------------------------------------------------------------------------------

a. Han ble fylt med visdom, 2.40. De jødiske skriftlærde ble overrasket over at han forsto deres spørmål så godt, v.47.
b. Han vokste eller gikk frem i visdom, v.52.


3. Betyr vers 52 at Kristus ikke visste alt, men at han lærte på samme måte som en annen gutt ville lære? La oss tenke litt på dette spørsmålet.
Sier dette verset at han økte sin kunnskap?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nei, det sier oss at han økte i visdom. Intet vers sier at Kristus økte i kunnskap.


4. Er visdom det samme som kunnskap? Les Romerne 11.33; Kolosserbrevet 2.3.

------------------------------------------------------------------

Nei. Disse vers snakker både om visdom og kunnskap, to forskjellige ting.


5. Hvor mye vet Gud? (1.Joh 3.20)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Gud kjenner alle ting.


6. Dersom Kristus er Gud, hvor mye vet han da?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Det samme som Gud.


7. Noen mennesker sier at Kristus ofte stilte spørsmål og at dette beviser at Han ikke visste svaret. Men du vil også finne at Gud stilte spørsmål, for eksempel i Edens Hage, der han spurte hvor Adam var, 1.Mos 3.9. Selvsagt visste Gud hva som hadde hendt, og ingen ville si at dette spørsmålet beviste at Gud ikke var allvitende. Herren Jesus stilte også spørsmål, men dette beviser ikke at Han ikke visste svaret. Han forsøkte å lære mennesker mer om Gud og Hans anliggenheter. Gud, Sønnen, vet alt.

Hva betyr det at han ble fylt eller vokste i visdom? La oss gå tilbake til 1.Mosebok igjen.

Gud er Ånd, Joh 4.24. Han skapte mennsket lik seg selv men Han gav ham også et legeme, 1.Mos 1.27; 2.7.
På hvilken måte er mennesket lik Gud?
På hvilken måte er mennesket forskjellig fra Gud?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gud er Ånd og mennesket er lik Gud i dette, han har en Ånd.
Mennesket har et legeme men Gud er ren Ånd, så mennesket er forskjellig fra Gud.


8. Gud kjenner alle ting, men kan vi alltid si at Gud alltid visste ved erfaring hva det vil si å leve i et legeme?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nei, Gud hadde ikke noe legeme da Han skapte Adam.


9. Har Gud et legeme nå?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, Ordet ble menneske, Joh 1.14. Herren Jesus levde først i verden først som et spebarn, så som et barn, en gutt, en større gutt og en ung mann.
Vi har alle problemer i de forskjellige aldre. Gud vet hva vi føler, men Guds Sønn lærte dette ved erfaring. Han ble født, vokste opp og ble en ung mann. Bibelen sier at han gikk fram i visdom og ble fylt av visdom. Dette er erfaringsmessig visdom. Selv Gud kunne aldri riktig vite hva mennesket føler, hvis han da ikke ble menneske selv. Han ble et menneske da Herren Jesus, Guds Sønn, ble født. Han var fortsatt Gud, men han lærte av egen erfaring hvordan et menneskes liv er.


10. Vi lærer all av erfaring. Tenk på Adam og Eva. Adam og Eva visste forskjellen på godt og ondt så snart som Gud hadde sagt dem at de ikke måtte ete av frukten på treet. Først var de lydige men så løy Satan for Eva og både henne og Adam brøt Guds bud. De visste hva de hadde gjort galt og slik visste de ved erfaring hva synd er.
Satan sa til Eva at hun skulle ete frukten fordi da ville hun vite hva som var galt og hva som var rett. Var dette sant?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adam og Eva visste allerede om forskjellen på godt og ondt. Men etter at de hadde syndet kjente de ondskapen ved erfaring. Satan sa noe som var delvis sant, men han sa ikke hele sannheten.
Dette er Satans måte å gå fram på. Hans tjenere lærer en hel del ting som er sant, men det er alltid en løgn iblandet den. Vi trenger å lære hele Guds Ord for å vite hva som er sant.


11. Hva mener Skriften når den sier at Kristus ble fylt av visdom eller gikk frem i visdom?

a. Han vokste i kunnskap, så Han visste ikke alt.
b. Han vokste i sin forståelse av menneskets liv ved egen erfaring.
c. Han var Gud så Han visste alt, selv før han ble menneske.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Nei, dette er galt. Dersom du valgte dette svaret gå til punkt 12.
b. Dette er beste måten å forklare Lukas 2.52. Gå videre til punkt 13
c. Det er sant at Kristus var og er Gud og at Gud er allvitende. Imidlertid ble Gud menneske og lærte så ved erfaring hva menneskenes problemer er. Se igjen på punkt 9, og finn et bedre svar på punkt 11.


12. Det er to ting som er galt med det første svaret på punkt 11.
a. Kunnskap er ikke det samme som visdom. Se igjen på punkt 4.

Det finnes mange forskere og universitetslærere som har stor kunnskap om spesielle emner, enda er de ikke vise. Noen drikker, noen begår mange synder, andre bryter lover og regler. Noen lærer at det ikke er noen Gud og Bibelen sier at de er dårer, Sal 14.1.

2. Kristus er Gud og han vet alt. Se tilbake på punkt 11 og finn det beste svaret.


13. Et annet vers kan hjelpe deg å forstå dette: Les Hebreerbrevet 5.8. Her sier Bibelen at Kristus lært lydighet av det han led. Dette betyr ikke at Kristus noengang var ulydig mot Gud, men han lærte av erfaring som menneske hva det betyr å adlyde. Han ble fullendt leser vi i vers 9, når han hadde lært dette ved erfaring. Lukas 2.52 sier oss altså at han økte sin erfaring og han vokste i visdom.
Et annet problem som møter oss i Luk 2.52 er dette: Hvordan kunne Kristus gå frem i yndest hos Gud? Tror du det betyr at Gud ikke hadde fullkommen kjærlighet til Kristus før han ble menneske og adlydet Gud fullt ut?
Vi kan være viss på at Gud elsket Kristus fullkomment. Faderen kalte Jesus sin elskede Sønn, Matt 3.17; 2.18; 17.5. Et annet vers forteller oss hvorfor Faderen elsket Sønnen. Les Joh 10.17,18 og gi en grunn til at Faderen elsket Sønnen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Herren ville oppgi sitt liv for sitt folk, og hans Far elsket ham fordi han ville lyde dette bud. På det samme vis kan vi si at Kristus gikk fram i yndest hos Gud og Gud var godt fornøyd med Ham.

Gud elsker mennesker, men Faderen elsker spesielt dem som holder hans ord (Joh 14.23)


14. Du forstår at vi ikke må ta ett vers og bruke det for å bevise noe som ser ut til å motsi et annet vers. Av Lukas 2.52 kunne en kanskje bli forledet til å tro at Gud ikke til å begynne med ikke var fornøyd med Kristus eller bare elsket Ham litt. Vi må ta alle vers under ett og ikke si noe som går mot noen av dem.

Noen bruker ordene fra profeten Jesaias 50.4 for å forsøke å bevise at Kristus lærte Guds vilje på samme måte som vi alle gjør. Les Jesaia 50.4-9.

a. Hvem talte disse ord?
b. Hvem var det som hjalp dem til å forstå?

--------------------------------------------------------------------

a. Jesaia
b. Gud


15. Deler av disse vers får oss til å tenke på Jesus Kristus.

Det er underfult å se hvordan disse versene kan få oss til å tenke på Herren Jesus Kristus, men dette betyr ikke at alt i dem kan benyttes om Kristus. Guds Sønn kjente alle ting og trengte ikke å lære hver dag på samme måte som Jesaia.

Det er mange vers i det gamle Testamente som får oss til å se på Kristus, men vi kan ikke si at alt i diise vers er tilfelle om Ham. For eksempel: Salme 69 taler om Kristi lidelser på korset - vers 21 ble oppfylt i Joh 19.28-30. Men vers 5 taler om synd og Kristus var uten synd.

Hvilke av disse utsagn er sanne?

a. Mange vers fra det gamle Testamente får oss til å tenke på Kristus.
b. Dersom ett vers viser til Kristus må hele kapitlet vise til Ham.

------------------------------------------------------------------------

a. Riktig
b. Uriktig


16. Nå har du sett at deler av Jesaia 50 ikke kan brukes for å bevise at Kristus måtte lære ting på samme måte som andre mennesker. Vi må ikke bruke ett vers for å bevise noe som et annet motsier. Av Lukas 2.52, kan du bli forledet til å tro at Gud ikke var fornøyd med Kristus, eller at han bare elsket ham litt. Vi må se på alle vers som del av en helhet og ikke si noe som går i mot noen av dem.

Forklar disse ordene: Kristus vokste i visdom.

-----------------------------------------------------------------------

Du kan bruke dine egne ord til svaret ditt som da skulle være omtrent det samme som det andre svaret i punkt 11. Dersom du nå kan forkalre dette vanskelige skriftstedet, gå videre til neste.

* * *


GÅ TIL LEKSJON 4:
SØNNEN VET IKKE (MARK 13.32)

Til startsiden

GospelBanner
GospelBanner