Leksjon 4
SØNNEN VET IKKE –
MARKUS 13.32

Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen,
ikke engang Sønnen, men bare Faderen.


Du har lært at Gud vet alt (forrige studiedel, punkt 5 og 6) og at hver skapning som ikke er allvitende ikke er Gud. Herren Jesus vokste i visdom da Han lærte av egen erfaring hvordan menneskets liv var. Imiddlertid er det ett vers vi skal se litt nærmere på som nettopp sier at det var noe ikke Kristus visste. Hva sier Markus 13.32?

 

1. Du kan vite mye men Gud vet alt.
Du kan ikke vite hva andre mennesker tenker uten at de forteller deg det.
Kan Gud vite menneskenes tanker? Les Salme 94.9-11.
Hvilke vers sier at Gud kjenner mennesers tanker?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Salme 94.11; 139.2


2. Du kan vite hva som hendte i fortiden, men intet menneske kan fortelle hva som vil skje heretter. Gud kjenner fremtiden bedre enn vi kan kjenne fortiden. Hva kan vi lære om Gud i Jesaia 46.10; 48.5?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gud forteller mennesket at han forkynner enden. Dette viser oss at Gud kjenner fremtiden.


3. Guds Sønn ble Menneske men han beholdt all den makt Han alltid har hatt. Les Luk 5.22; 9.47. Hva betyr disse versene?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

At Kristus kunne vite menneskenes tanker.


4. Kjente Kristus framtiden? Kaller Bibelen Kristus for en profet? Les Apg 3.22, 26

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, han var en profet.


5. Noen spørsmål:

a. Hva sa Kristus måtte skje med Ham selv? (Matt 20.18, 19; Luk 21.27)
b. Hva sa Kristus at skulle skje med hans disipler? (Matt 26.31.)
c. Hva sa Kristus skulle skje med Jerusalem? (Luk 21.24)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Herren sa at Han skulle bli korsfestet og oppreist fra de døde (Matt 20.18, 19) og at han ville komme igjen med kraft og stor herlighet (Luk 21.27).
b. At Hans disipler ville forlate ham og flykte (Matt 26.31)
c. Herren sa at Jerusalem ville bli inntatt av hedninger (Luk 21.24)

Alle disse ting har funnet sted, bortsett fra ett, og vi kan være viss på at Kristus vil komme med kraft og stor herlighet i nær fremtid.


6. Kristus kjente fremtiden slik som Gud gjør. Kristus kunne også kjenne menneskenes tanker. Vi kan si at Kristus var allvitendeher i denne verden akkurat som han var det i himmelen.
I dag sier noen at Kristus ikke var allvitende og benytter seg av Markus 13.32 for å bevise det. De sier at han var Gud, men at han uttømte seg for denne maken i å være allvitende. De sier dette fordi Herren én gang sa at det var én ting han ikke visste!
Du har sett at noen vers viser at Kristus kunne kjenne menneskets tanker - her er noen flere i Johannes evangelium: 6.61, 64. Han kjente sin egen fremtid og det som ville skje med Ham, Joh 13.1, 3, 11; 18.4.
Trodde disiplene at Herren hadde oppgitt sin allvitenhet? Joh 16.30; 21.17.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nei, disiplene var viss på at Han visste alt og at han var kommet fra Gud. Peter visste også dette, han lærte av Faderen at Kristus var Guds Sønn, Matt 16.16,17. Natanael og Tomas visste også denne sannhet, Joh 1.49; 20.28.


7. Er du enig med Kristi disipler? Forklar hvorfor vi tror at Kristus er allvitende.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditt var kan være noe lignende dette:

a. Han er Gud og Gud er allvitende og han forandrer seg ikke.
b. Gud og Kristus kan kjenne menneskenes tanker og framtiden.
c. Disiplene trodde at Kristus var allvitende.


8. Men hva betyr så Markus 13.32? Det betyr at intet menneske, ingen engel, kjente den dagen da Kristus ville komme igjen. Selv Sønnen visste det ikke, bare Faderen
Gud, Sønnen, hadde ubegrenset kunnskap og kjennskap og fullkommen evne til å kjenne hvert menneskes sinn og alt som hørte framtiden til. Han valgte å ikke vite den dag eller time da han skulle komme tilbake.
Paulus ville bare tenke på en eneste ting når han var i Korint (1.Kor 2.2). Hva var det?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Han ønsket å ikke vite noe blant dem bortsett fra Kristus og Hans død på korset.

De troende i Korint mente at denne verdens visdom var veldig viktig, og det er mange mennesker i verden i dag som mener det samme. Paulus lærte dem at denne verdens visdom bare var dårskap (1.Kor 1.20; 3.19). Paulus hadde selv en god bakgrunn og han kunne ha overtalt dem som bodde i Korint med store ord og et menneskes visdom, men han ville ikke vite noe blant dem uten Kristus og Hans død på korset.


9. Kristus kunne også velge hva han ønsket å vite på en mer underfull måte enn Paulus kunne. Se på Matteus 7.23. Hva sier Kristus at Han aldri har kjent?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Han vil si til mennesker at Han aldri har kjent dem.


10. Hvem er disse menneskene?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De som kaller Kristus for Herre men ikke adlyder Hans vilje (Matt 7.21). De kan nok gjøre mirakler og helbrede mennesker, men dette beviser ikke at de virkelig kjenner Herren.


11. Kristus vil dømme alle mennesker rettferdig fordi Han er Gud og kjenner alle ting om alle. Hvorfor vil han da si, jeg har aldri kjent dere?
Han kjente aldri disse mennesker som sine disipler. Han nektet å vedkjenne seg dem fordi de ikke ville vedkjenne seg Ham. Han kjenner sine får, og han vet hvem som ikke tror (Joh 2.23-25; 10.27). Han vil aldri la disse menneskene komme inn i himmelen.
Viser Matt 7.23 oss at de er noen i himmelen som Guds Sønn ikke kjenner?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nei, dette verset betyr at han ikke vil godta falske troende.


12. Markus 13.32 viser altså ikke at Kristus ikke hadde sin allvitenhet. Han valgte å ikke vite tiden for sitt komme. Hvem er det som har fastsatt tider eller timer? Apg 1.6, 7.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faderen


13. Hvem åpenbarte Jesu Kristi fremtid i Åpenbaringsboken 1.1?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gud ga kunnskapom fremtiden til Herren Jesus og han gav den til Johannes. Dette betyr ikke at Kristus ikke er Gud eller at han ikke kjente fremtiden. Vi har allerede sett mange vers som viser oss at Kristus er Gud og at Han kjenner fremtiden. Åpenbaringen 1.1 kan også forståes at Gud, Faderen, fortalte Kristus hvilke ting Han skulle fortelle til Johannes.


14. Det er viktig for oss å vite at intet vers kan benyttes for å slå et annet ihjel, fordi hele Skriften er sann. Se leksjon 1, del 6.
Finn tre eller fire vers som hver for seg ser ut til å vise at Kristus ikke er allvitende.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matt 7.23; Mark 13.32; Luk 2.52; Åp 1.1


15. Du har lest mange andre vers som sier at Han er allvitende. Skriv ned minst seks vers som viser at Kristus kjenner alt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Se delene 3 - 6

Vi har god grunn til å prise Herren fordi Kristus er Gud og Han er vår Frelser.


Til slutt skal vi nevne en oversettelse av dette verset som vi skal ha i tankene når vi leser det. Dette er en interessant oversettelse av det samme verset som sier at Sønnen virkelig kjenner dagen og timen! Oversettelsen lyder slik:

Men den dag eller time kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen,
ikke engang Sønnen hvis ikke Faderen [kjente den].

* * *


GÅ TIL LEKSJON 5:
SØNNEN KAN IKKE GJØRE NOE AV SEG SELV (Joh 5.19)

Til startsiden

GospelBanner
GospelBanner