Leksjon 10
TILBA KRISTUS GUD?
– JOHANNES 4.22
Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner,
for frelsen kommer fra jødene.


I dag er det faktisk mange som bruker vesr fra Bibelen for å forsøke å bevise at Kristus ikke var Gud eller mindre enn Gud eller mindre enn Faderen. Andre bruker disse versene til å vise at Kristus handlet ene og alene som et menneske. De sier at mennesket skal tilbe Gud og Kristus var et menneske, derfor må Kristus ha tilbedt Gud. Vi skal nå ta for oss Joh 4.22 og to andre vers som brir brukt for denne påstanden.

1. Se på Luk 4.8. Der leser vi at Satan forsøkte å friste Herren til å synde og han sa at han ville gi Ham alt i denne verden dersom Han ville tilbe ham. Herren Jesus svarte Satan ved å sitere fra Skriften.

Hvem sa Kristus at vi skulle tilbe?

-------------------------------------------------------------------

Herren sa at vi skulle tilbe Gud, og alene tjene Ham!


2. Ja, Herren Jesus sa klart at vi skulle tilbe Gud. Nå sier noen at Kristus ikke ville lære som som han selv ikke praktiserte. De sier at Kristus lærte at mennesker skulle tilbe Gud, og derfor må Han selv ha tilbedt Gud.

Med en gang ser vi at noe er galt med dette argumentet. Dersom du ikke har sett det, gå tilbake til leksjon 5, del 3, og skriv ned en ting som er galt med en slik påstand.

------------------------------------------------------------------

Den er basert på menneskelig visdom. Bibelen sier en ting, og derfor må noe annet være riktig.
Dette argumentet holder ikke!


3. Vi kan benytte vår menneskelige visdom når vi skal forklare vers i Bibelen, men ikke hvis vår forklaring går i mot en annen sannhet i Skriften. Det er også riktig å gjøre det som vi forteller at andre skal gjøre, men dette er ikke alltid mulig.

Som eksempel kan vi se på Joh 3.7 - hva sa Herren til Nikodemus?

---------------------------------------------------------------------

Herren sa til Nikodemus at mennesker må bli født på ny igjen.


4. Ble Kristus født på ny?

---------------------------------------------------------------------

Herren begikk aldri noen synd, slik at Han trengte å bli født på nytt. Se også Luk 18.22.


5. Peter og Paulus lærte også kvinner hva de skulle gjøre, men de kunne ikke gå foran disse kvinner med et eksempel.

Kristus lærte oss at vi skulle tilbe Gud; kan dette bevise at Han selv tilba Gud?

-----------------------------------------------------------------------

Nei, Han underviste hva som var Guds vilje, men Han tilba ikke selv (fordi Han var og er Gud).


6. Kristus er Gud. Mener du at Gud kan tilbe seg selv?

-----------------------------------------------------------------------

Du er nok enig i at Gud ikke kan tilbe seg selv. Denne lære kommer fra mennesker som gjerne vil fremstille Kristus mindre enn Gud.


7. Andre bruker Heb 2.12 for å vise at det er noe i denne lære, at Kristus vil tilbe Gud. Hva sier Kristus til Gud dette verset?

a. Jeg vil tilbe deg.
b. Jeg vil prise deg.
c. Jeg vil lovsynge deg.

-----------------------------------------------------------------------

Svar c er det korrekte. Men noen oversettelse bruker prise, så svar b er også tilfredsstillende. Intet vers i Bibelen sier at Kristus tilba Gud.


8. Er å prise det samme som å tilbe? I det Gamle Testamente blir ordet for tilbe oversatt "bøye seg" omtrent sytti ganger. F.eks i 1.Mos 49.8. I det Nye Testamente falt de vise menn ned og tilbad, Matt 2.11. Les også Matt 4.9; Åp 7.11; 11.16; 19.4 og 22.8.

Hva sier disse versene om hvilken stilling mennesker inntok når de tilbad?

---------------------------------------------------------------------------

De falt ned eller bøyde seg for den de tilbad.


9. Dette viser oss at tilbedelsen er til en som er over en. Når noen da sier at Kristus tilbad Gud sier de at Gud var over Kristus.

Å prise er mer som en takksigelse. Takket Kristus noen ganger sin Far? Matt 11.25; 15.36; 26.27; Joh 6.11; 11.41.

---------------------------------------------------------------------------

Ja. Alle disse versene sier at Han takket, og i to av dem talte Han til Faderen (Matt 11.25; Joh 11.41).


10. Ba Herren noen ganger til sin Far da Han var her på jorden? Kan du finne minst to vers som sier dette før du ser på svaret?

--------------------------------------------------------------------------

Matt 26.42; Joh 17.11,20. Det er andre vers også som sier at Herren ba, f.eks Luk 3.21; 5.16; 6.12; 9.18,28; 11.1; 22.41, men de sier ikke at Han ba til sin Far.


11. Hvilke av disse utsagn er sanne om vår Herre Jesus?

a. Han ba til Faderen.
b. Han takket Faderen.
c. Han tilbad Faderen.
d. Han vil tilbe Faderen midt i menigheten.

--------------------------------------------------------------------------

a. Ja, ofte.
b. Ja.
c. Nei, Bibelen sier ikke dette.
d. Nei, han vil lovsynge Faderen midt i menigheten. Dette er mer takksigelse enn det er tilbedelse.


12. Intet vers sier at Herren tilba sin Far. Han ba, Han takket, men tilbedelse er fra en skapning som er under den som blir tilbedt. Kristus er ikke skapt og Han er lik Faderen og den Hellige Ånd i natur - dvs Han er Gud.

Hva betyr Joh 4.22 - vi tilber det vi kjenner?
Les Joh 4.19-24.

Hvem talte Herren disse ord til?

------------------------------------------------------------------------------

En kvinne fra Samaria, v.7.


13. Denne kvinne ville ha levende vann fra Kristus men hun ville ikke innrømme at hun var en synder, så hun forsøkte å starte en diskusjon om hvor mennsker burde tilbe, v.20. Herren sa ikke i mot henne men Han ga henne en underfull undervsning om tilbedelse.

Hvor var det beste sted å tilbe, på fjellet i Samaria eller i Jerusalem?

-----------------------------------------------------------------------------

Ingen av dem, v.21.


14. Det betyr ingenting hvor mennesker tilber, men hvem de tilber.
Hvem skulle de tilbe?

------------------------------------------------------------------------------

Gud, Faderen.


15. Visste Samaritanerne hvem de skulle tilbe?

----------------------------------------------------------------------------

Nei, men det gjorde jødene; de tilbad Jehova.


16. Legg merke til at ikke sa jeg tilber det jeg kjenner. Han vedkjente seg at Han var jøde og at jødenes nasjon kjente mer til Gud en samaritanerne.
Var Kristus av Abrahams slekt? Matt 1.1.

------------------------------------------------------------------------------

Ja. Som menneske var Han av Abrahams slekt, og Juda, Han var en jøde, Luk 3.33.


17. I Joh 4.22 sa også Herren at frelsen kom fra jødene. Hvem var det som var Frelseren?

--------------------------------------------------------------------------

Selvsagt var det bare Herren Jesus som var Frelseren, v.42.


18. Vi ser at Kristus forbandt seg selv med Israel da han sa "Vi tilber" og videre at Han knyttet Israel til seg selv da han sa "frelsen kommer fra jødene". Jødene selv trengte en Frelser og det sies aldri at Kristus selv tilbad Gud.

Les Joh 7.14; Apg 8.27; 24.11.
Hvem var det som gikk til templet for å tilbe?

-------------------------------------------------------------------------

Paulus og den etiopiske hoffmann kom til Jerusalem for å tilbe, Herren gikk dit for å lære.


19. Forklar Joh 4.22.

---------------------------------------------------------------------------

Herren talte om den jødiske nasjon når Han sa "Vi tilber" og videre talte Han om segselv når Han sa at "frelsen kommer fra jødene".


Vi skulle tilbe Faderen slik som Herren underviste om i Joh 4.21-24. Vi skal også tilbe Guds Sønn som er lik Faderen i natur (Han er Gud), Matt 28.9,17; Luk 24.52; Heb 1.6; Åp 5.13,14.

Legg av litt tid til en takkebønn til Faderen for at Han har åpenbart dette for deg, og fortsett til leksjon 11.

* * *


GÅ TIL LEKSJON 11:
BEVISER MIRAKLER AT KRISTUS VAR GUD?   (Joh 20.31)

Til startsiden

GospelBanner
GospelBanner