Denne boken er lagt ut i sin helhet, men er tenkt kun å lastens ned til privat bruk.
(© FORLAGET PERLEN 4513 MANDAL)

Grunnen er denne: Planen er at senere, når økonomien tillater det så skal den trykkes opp i bokform,
og legges ut for salg. Dersom du som har finne frem til denne bok er av dem som synes at denne boken burde trykkes opp igjen, 
slik at den er tilgjengelig for folk flest. Og dersom du hadde muligheter til å bidra økonomisk med det, hadde det vært kjærkomment.

INNHOLD

  1. Finnes det et helvete?

  2. Mennesket et trefoldig vesen.

  3. Gehenna.

  4. ldsjoen - Den annen død.

  5. Er straffen evig.

  6. Tilintetgjørelseslæren.

  7. Flere viktige spørsmål

  8. Alle tings opprettelse.

  9. Sluttbemerkninger.


Til startsiden

ELEKTRONISKE BOKER