Velkommen til Guds Lam

Se Det Guds Lam, er en liten bok med et stort innhold, skrevet av Adolf Bjerkreim i år 1933. Denne elektroniske utgaven er tilrettelagt av Ivar Helmersen. Den er lagt ut i 12 deler, med linker imellom, slik at du kan klikke deg frem, fra Nr 1 til Nr 12. Lykke til!

Forord

Se Det Guds Lam er et meget interessant og oppbyggelig hefte, hvor Adolf Bjerkreim, på sin engasjerende måte, fører leseren inn i historien om Guds Lam som tar bort verdens synd ved sitt offer på Golgata kors. Det er en særdeles fin innføring i Guds frelse. Heftet vil engasjere og gripe leseren på en måtte som skaper en stor takknemlighet til Faderen som gav oss sin Sønn. Lykke til med en oppbyggelig lesing.

Ivar Helmersen - Forlaget Perlen


Se Det Guds Lam er tidligere er kommet ut på A/S Lunde & CO´s forlag, Bergen 1933, og kommer nå ut i nytt opplag, med noe mer moderne språkdrakt. Copyright ã 2000 Forlaget Perlen, Postboks 189, 4502 MANDAL


Innhold

Del 1 - Guds Lam

Del 2 - Guds Lam

Del 3 - Lammets utvelgelse

Del 4 - Lammet i forvaring

Del 5 - Forløsning ved Lammets død

Del 6 - Ordet om Lammet og vår trygghet

Del 7 - Lammets tilstrekkelighet

Del 8 - Lammet og den nye begynnelse

Del 9 - Lammet og vår høytid

Del 10 - Påskelammet skulle spises til bitre urter

Del 11 - Guds løfter om legemlig og åndelig forsørgelse

Del 12 - Er du rede til å møte din Gud?

 

 

Tilrettelagt og revidert av Ivar Helmersen

Forlaget Perlen

Copyright ã 2000 Forlaget Perlen
4513 MANDAL
Telefon: 996 35 784
E-mail: subu-he@online.no

Til startsiden