Forordet i den første utgaven

Målet med denne boken har vært å tegne et lite bilde av vår selvhengivende, lidende, døende og nå herliggjorte Frelser. jeg håper at det som er tatt med, i noen grad har tjent denne hensikten. I håp om at han som i nåde har vedkjent seg disse vitnesbyrdene i taler, også vil kjennes ved dem i skriftlig form, blir boken sendt ut i var Herre Jesu Kristi navn.

Gud gi at den på sin vei må forherlige Guds Sønn!

Åkrehamn, den 5. sept. 1927.

Å. Bjerkreim

Det er med stor glede vi sender ut et nytt opplag av Adolf Bjerkreims bok "Fra Getsemane til tronen". Boken ble utgitt på Lunde & Co.s forlag i 1927 og kommer nå i nyere rettskrivning. A. Bjerkreim var uten tvil en av de mest klarsynte lekpredikanter vårt land har fostret i den senere tid, og både hans røst og penn er sterkt savnet etter at han den 22. april 1963 la ned vandringsstaven. Han var med som utgiver av bladet "Evangelisten" og deltok som lærer ved en rekke større bibelkurs. Mange minnes ham også som den varmhjertede sjelevinneren i rike vekkelsestider. Han utga en rekke bøker, som lenge har vært utsolgt fra forlagene. De har vært meget etterspurte, og vi håper å komme med nye opplag av disse etter hvert.

EVANGELISTENs FORLAG

Forord til tredje utgave.

"Fra Getsemane til Tronen" var en av de første bøker jeg som nyfrelst leste. Mange år har passert siden den gang, men jeg minnes hvor sterkt inntrykk dens budskap satte i meg. En sang jeg lyttet til på den tiden, ble meget mektig og har satt sine dype spor i meg.

Et vers er slik:

"Tenk at Han elsket meg så,
for meg brast Hans elskede hjerte.
Ja, tenk at Han elsket meg så."

Mens denne sangstrofen spilte i bakgrunnen, var det som om Gud i tanken førte meg til Golgatahøyden, der min elskede Frelser døde for meg. Nå ble dette så dyrebart for meg, og jeg ble så grepet av at Jesus Kristus elsket nettopp meg slik - at Han tok meg med i sin død. Hele mitt indre smeltet som et vokslys innfor Hans kjærlighet. Takknemlige tårer strømmet på og det var umulig å holde dem tilbake.

Noe av den samme takknemlighet fyller min sjel når jeg atter har hatt gleden av å lese denne meget oppbyggelige bok av Adolf Bjerkreim.

Nettopp denne velsignelsen ønsker jeg at andre skal få del i - derfor blir denne boken "Fra Getsemane til Tronen" utgitt i nytt opplag.

De som leser denne boken under bønn, vil bli ført inn i et varmt og levende samfunn med den Herre Jesus Kristus – ja, på en måte som vil resultere i en veldig takknemmelighet til Gud, Faderen, som gav Sin Sønn i vårt sted.

FORLAGET PERLEN
Ivar Helmersen MANDAL

 

Innholdsfortegnelsen boken Fra getsemane til tronen

Til startsiden