Jesus i Getsemane

"Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene: Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be!" Matt. 26, 36.

" Så kom Jesus -."

Slik begynner denne gripende beretningen. Disse tre ordene forteller at Jesus var på vandring. Målet var himmelens trone. Han skulle - hjem. Men veien dit opp lå over Getsemane Gabbata Golgata.

For en reise!

Hvor smertefull og besværlig! Mye var avhengig av den. I tillit til Den Hellige Ånds hjelp vil vi nå i vårt sinn prøve å følge Herren på denne betydningsfulle reisen.

JESUS GÅR TIL GETSEMANE

Det er natt. Larmen i Jerusalem har stilnet av. I de tusen hjemmene blir søvnens styrkende hvile nytt etter travel dag. For folk flest er denne natten som andre netter. Bare Jesus med disiplene og de fremste av hans fiender er våkne og vet at i denne natten vil det komme til å skje noe ....

Ut fra en stor sal (Luk. 22, 12) kommer Jesus med elleve disipler. Den tolvte har forlatt dem for en stund siden.

Kan du se dem for deg?

Trekkene i ansiktene deres er preget av alvor, og de synes å ha stor hast. Jesus går foran de andre, og de tar alle veien ut til Getsemane. Samtalen er livlig. Alle, er levende interessert i sin mesters ord. Det forekommer dem at han aldri før har talt til dem på denne måten. Alvoret og inderligheten i stemmen hans er nær på å forskrekke dem.

De når hageporten og går inn i hagen. Like etter stanser de mellom trærne. Jesus peker mot jorden, sier noen ord, og åtte av disiplene hans setter seg i det grønne, duggvåte gresset. Et øyeblikk blir han stående og ser på dem. Ser som det var siste gangen han så dem her i verden. Så vitner en mine i hans ansikt om at en fast beslutning er tatt. Han gir et vink til Peter og de to Sebedeus’ sønner. De følger ham et steinkast lengre fram. Der ved en stien - eller var det under ett av de gamle oljetrærne - stanser han.

Hva skjer nå?

Jo, nå begynner den store kampen for slektens frelse.

Jesus selv var klar over alt som skulle møte ham. Hør bare hva han sa, da han satte seg ned med dem i salen, og mens de samtalte på veien hit.

"Dere vet at om to dager er det påske, og da skal Menneskesønnen overgis til å bli korsfestet.."

"Mens de spiste, sa han: Sannelig sier jeg dere: En av dere skal forråde meg."

"Da sier Jesus til dem: I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal bli spredt.." Matt. 26, 2. 21. 31.

Han var forberedt på alt. Ikke noe kom overraskende og uventet. Men hva slags tanker rørte seg i ham, da han steg over Kedronbekken og gikk inn her mellom oljetrærne? Sa han ikke i Joh. 12, 27: "Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si?"

"Nå er min sjel forferdet."

Hva lå der ikke i de fem ordene!

Ingen av oss fatter det, men ett er sikkert: Nå følte han nødvendigheten av å be. Hele hans sjel skrek om hjelp fra himmelen!


Klikk her å les videre: HVORFOR GIKK HAN TIL GETSEMANE?


Innholdsfortegnelsen boken Fra getsemane til tronen

Til startsiden

(© FORLAGET PERLEN Boks 4513 MANDAL)