Det høye råd

Før vi tar et skritt videre og ser hva som skjedde da Jesus endte sin bønnekamp, vil vi gå litt tilbake i tiden. Vi vil nemlig se hva Jesu fiender foretok seg dagene før påske. Det vil hjelpe oss til å forstå bedre de begivenhetene som fulgte.

DET HØYE RÅD BLIR SATT

"Da kom yppersteprestene og folkets eldste sammen hos ypperstepresten, som hette Kaifas, i hans gård, og de rådslo om å gripe Jesus med list og slå ham i hjel". Matt 26, 3-4.

Dette fant sted to dager før påske.

Hvem var disse høye herrene?

"Yppersteprestene" var ledere eller formenn for hvert av de 24 presteskifter (1Krø. 24 og 25), og likeså alle som tidligere hadde hatt en slik stilling.

"Folkets eldste" var de som satt inne med den religiøse og borgerlige myndighet i Israel. Til disse hørte også "de skriftlærde". Til sammen utgjorde de "det høye råd", synedriet, som talte 70 medlemmer.

Dette høye, aktverdige råd er det altså som nå er trådt sammen hos Kaifas til rådslagning. Denne dagen hadde de en meget viktig sak til behandling, nemlig hvordan de skulle få slått Jesus i hjel og frelse folket fra hans vranglære.

De hadde fått nok av ham nå. Nå skulle det bli slutt på å bli kalt hyklere og ormeyngel av denne frekke nasareeren. Svermeriet måtte bli stanset. Mange nok var allerede forført. Ingen kunne vite hvor det ville ende, om dette skulle våre ved. Som folkets åndelige og ansvarlige ledere kunne de ikke lenger ta ansvaret for å stå som passive tilskuere til alt dette. Nå skulle de gripe inn.

Men - hvorledes?

Det måtte de forhandle om. Å gripe ham og slå ham i hjel uten videre, gikk ikke godt an. Det kunne få farlige følger for dem selv. Alt tydet på at folket ikke ville gå med på å henrette ham. For alt i verden måtte de ikke få folkeopinionen imot seg.

Nei, han måtte bli grepet "med list". Det måtte skje "lurt" og "fint," så det ikke falt noe "stenk på dem selv".

Er det ikke nesten som vi kan se disse ærverdige menn av Juda sitte der hos den mektige Kaifas og rådslå om Kristi død?

Se bare hvor hatet flammer i deres onde øyne! Se, og hør hvordan Satan har fylt deres egenrettferdige hjerter med urettferdighet og svik! De tørster likefrem etter å utgyte den rettferdige Guds Sønns blod.

Hvor forferdelig det er at de som gjelder for å være de beste og frommeste blant menneskene, skal være så fordervet og satt i brann av helvete!

Sannelig skal det mye til for å gå med på at hver eneste en av oss bærer den samme gudhatende natur i oss som de. Det er lett å lese det, at kjødets sans er fiendskap mot Gud, men det er noe ganske annet å erkjenne og tro, at jeg selv har et sant kjød. Men vær trygg for at kjødet er og blir det samme, enten det åpenbarer seg hos oss i dag eller i en Kristus-hatende jøde for 1900 år siden.


Klikk her å les videre: HVA DET HOYE RAAD BESLUTTET


Til innholdsoversikten

(© FORLAGET PERLEN 4513 MANDAL)

Til startsiden