HVA DET HØYE RÅD BESLUTTET

Hvilket resultat kom så disse vise mennene til? Jo, de skulle vente med å foreta seg noe til - over påske. Drept skulle han bli, det var klart, men "ikke på høytiden".

Hvorfor ikke?

"For at det ikke skulle bli oppstyr blant folket" (Matt. 26, 5).

Det var allerede kommet mange mennesker til byen på grunn av høytiden, og flere var ventet. Blant disse tusener fantes naturligvis mange av Jesu beundrere fra alle trakter av landet. Og når det kom til stykket, kunne en jo aldri vite hvem som var hans tilhengere eller ikke. Men det var rimelig å anta at disse ville samle seg om ham og forsvare ham i tilfelle det ble lagt hånd på ham nå under høytiden. Et slikt oppstyr måtte for enhver pris unngås. Dermed besluttet det høye råd: "Ikke på høytiden".

Lyder ikke dette underlig? Er vi oppmerksomme nok på dette?

Tenk bare på hvordan. det gikk. Jesu fiender besluttet under høytidelig alvor at han skulle få leve til over påske, og så ble han likevel grepet og korsfestet da høytiden begynte! Ja, på selve beredelsesdagen i påsken hang han død på korset!

Hvordan skal det bli forklart?

Jo, "det høye råd" var ikke det samme som "Guds beslutede råd". Deres time var ikke hans time. Nå var det Gud som handlet. Derfor måtte de mot sin vilje gripe og overgi ham til døden midt på høytiden.

Med det døde Kristus i overensstemmelse med Guds besluttede råd.

Dette gjør ham uendelig stor. Ja, det, opphøyer og forherliger Gud. Hans brautende fiender kryper inn til. et intet. Å du, hvor ynkelige små de er! I all sin verdighet maktet de ikke dirigere en eneste begivenhet i forbindelse med Jesu død.


Klikk her å les videre:  EN VELKOMMEN OVERRASKELSE


Til innholdsoversikten

(© FORLAGET PERLEN 4513 MANDAL)

Til startsiden