Kristus kommer igjen

Før du legger denne boken fra deg, må jeg få si deg et personlig ord. Det gjelder at vår Herre og Frelser kommer tilbake fra himmelen. Vi har tidligere talt litt om at Kristi tjeneste er inndelt i tre store akter.

1. Først ofringen av seg selv for syndene våre på korset.
2. Dernest hans åpenbaring i himmelen for vår skyld.
3. Og til slutt at han kommer tilbake fra himmelen for å velsigne sin forsamling.

Dette forholdet vil jeg nå få minne deg om til slutt. jeg vil be deg være oppmerksom på dette alvorlige forholdet:

Den første akten er Kristus ferdig med. Han har gjort forlikelse for syndene våre. Så det skal han aldri mer ta fatt på igjen. Han vant den gangen en evig forløsning, og det var nok. Mer behøves ikke.

Den andre akten holder han på med nå. Han er innenfor forhenget nå og representerer sitt folk for Gud. Og denne tjenesten har han vært opptatt med i omlag 2000 år. Og hva så?

Tror du ikke da at han er snart ferdig også med denne akten? Mener du ikke at det nærmer seg sterkt den tiden at han skal komme igjen og foreta sin tredje og siste akt?

Hva du tror om dette, vet jeg ikke. Men Guds ord sier at han kommer igjen. Og alle Guds menn som leser og gransker det profetiske ordet er overbeviste om at hans komme til luften for å hente de troende hjem til seg, er nær for døren.

Jeg kunne nevne meget fra vår tid som etter Guds ord viser oss dette, men det ligger utenfor rammen av denne boken. Det får være nok å minne deg om at hans komme er den første og største begivenhet som nå venter verden. Og Kristi menighet har aldri hatt en så sterk anelse om at Herren kommer snart, som nettopp nå. Selv ledende menn innen den vantro - verden forstår at noe ekstraordinært forestår, men de vet ikke hva.

Men Guds folk vet det. Det er Herrens tilbakekomst som forestår!

Og vet du hva hans komme vil bety? Har du for alvor tenkt over at han som vandret her i fattigdom og nød og ble kalt en djevel, han som de spyttet på og slo i ansiktet med knyttnever, han som de hudstrøk og tornekronte, han som bar korset til spott og vanære gjennom Jerusalems gater, han som de spikret til korset og hånte like til døden, han skal komme igjen!

Forstår du hvorfor han kommer?

Han kommer for å samle hjem alle sine, alle som har fulgt ham i forkastelsen og trodd på ham og lidt med ham. Han kommer for å åpne de gamle og nye gravene som gjemmer restene av hans frommes legemer. Han kommer for å kalle fram dem som er gjemt på havets bunn mellom tang og tare. Ja, han kommer for å gjøre verden tom for troende, så ingen mer skal plages av deres vitnesbyrd og deres bønner. Nå vil han ha dem hjem og trøste og glede dem for evig. Og enda mer: Dommens dag, "hevnens dag fra vår Gud" er kommet, og så må han ta sine kjære hjem før vreden og veene bryter løs over den ugudelige verden.

Forstår du hva det vil bety at de troende blir tatt bort?
Enn om du skulle bli tilbake -?
Orker du å tenke deg inn i det?

Din mor, din far, dine søsken, dine venner, ditt barn, din mann, din hustru, hver troende du kjente, alle som hadde et godt ord fra Gud til deg, er - borte. De er tatt hjem til herligheten, og du - du er tilbake - - -.

Må jeg nå så alvorlig jeg kan få spørre deg: Er du frelst? Er du det? Hvis ikke, blir du tilbake.

Har du opplevd det som er felles for alle Guds barn: å bli født på ny? Har du mottatt Guds Ånd til pant i hjertet ditt?

Å, om du visste hvor alvorlige disse spørsmålene er! Alt for tid og evighet beror på hvordan ditt forhold til Kristus er.

Tusenvis røster vil lulle deg i søvn, så du ikke skal få denne saken i orden. Mange roper til deg og sier: "Du er jo god og snill. Du er jo døpt og konfirmert og har tatt imot nattverden, og aldri har du vært borte i noe stygt. Du har jo også bedt til Gud og gått både. til kirke og bedehus, hva skulle det være i veien med deg! Slå deg bare til ro".

Det er kanskje sant alt dette. Du er gjerne et så godt menneske. Og det er bra. Men vil det holde når Herren kommer? Med all denne kristelige stasen og fromheten kan du ennå være uten liv i Gud og gå fortapt!

Derfor roper jeg et varsku! Våkn opp av søvnen og likegyldigheten! Treng deg inn til Gud og undersøk om du noensinne har tatt imot frelsen i Kristus Jesus! Når Herren er kommet og har hentet sine, vil du forbanne dorskheten din og angre, men for sent.

Du som vet at du ikke er frelst, kjære deg, hvorfor nøler du? Hva kan den usle verden som snart forgår, gagne deg? Hvorfor vil du lenger risikere å fortape din udødelige sjel?

Visst er du bundet i syndevaner og hensyn til andre mennesker, men HERREN kan frelse deg fra alt dette. Spørsmålet er bare om du vil la ham få gjøre det. Fram for alt trenger du tilgivelse for syndene dine, for du har fornærmet Gud. Du har en utestående uoppgjort sak med Gud. Derfor og bare derfor, er du et ufrelst menneske som går din dom i møte.

Å bli frelst er derfor det samme som å gjøre opp med Gud og få hans tilgivelse. Frelsen er ikke mer innviklet enn som så. Gjør derfor opp med Gud og ta imot ordet hans på at syndene dine er deg forlatt. Så er du frelst.

Å leve som et frelst menneske kommer etterpå. Men hvordan du skal kunne leve som en troende kan du ikke forstå før du er blitt en kristen. Du mangler nemlig forutsetningen for å kunne forstå det. Og denne forutsetningen er en ny natur. Den har du ikke nå. Derfor kan du ikke sette deg inn i hvordan du vil komme til å tenke, føle og leve med den.

Men så meget skulle du kunne innse, at hvis du hare hadde en annen natur med lyst og trang til det åndelige, ville det falle deg naturlig å være interessert for det åndelige. Da kunne du uten tvang legge livet ditt over i en åndelig retning.

Du må altså få en ny natur for å kunne leve et nytt liv.

Men en ny natur kan ingen gi seg selv. En natur kommer ikke som frukt av en bestemmelse eller som følge av visse øvelser.

Bare Gud kan gi deg en ny natur, og du behøver ikke forstå hvordan, det går til. Saken er ganske enkelt den at i samme stunden som du gjør opp med Gud og tar imot visshet om at syndene dine er tilgitt, skaper Gud denne naturen i deg. Slik vet du ikke ordet av det før du kjenner og erfarer at du er blitt et annet menneske. Du får avsmak for synden og det verdslige livet, som du før ikke kunne unnvære, og det åndelige som du før avskydde, blir din store lyst.

Du kan ikke forklare hvordan det er gått for seg. Du vet bare at det har skjedd. Om ingen andre tror det, vet du det. For du kan ikke fornekte din nye natur.

Kom derfor fram til Gud med livet ditt, slik som det er. Vær bare sann og si det til ham som det er. Ta skylden på deg. Tilstå og bekjenn for Gud at det er du som er synderen. Be ham så om å tilgi deg for Jesu skyld.

Mer forlanger ikke Gud av deg. Resten er Guds egen gjerning. Å forlate og utslette din synd, er Hans sak. Og det gjør han gjerne, fordi han vet at Jesu død har gjort soning for all din synd. Det har du hans eget ord for. Hør hva han sier:

"DU har bare trettet meg med dine synder, voldt meg møye med dine misgjerninger. JEG, JEG er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu".

Slik er du.
Og slik er Gud.
Her ser du hva du har gjort og hva Gud gjør.
Han utsletter dine synder for sin skyld.
Så tro ham på hans ord og kom!

Men skynd deg! For tiden heretter er kort.

Til innholdsoversikten


Denne boken er lagt ut i sin helhet, men er tenkt kun å lastens ned til privat bruk.
(© FORLAGET PERLEN Boks 189, 4501 MANDAL)

Grunnen er denne: Planen er at boken senere, når økonomien tillater det så skal den trykkes opp i bokform, og legges ut for salg. Dersom du som har finne frem til denne bok er av dem som synes at denne boken burde trykkes opp igjen, slik at den er tilgjengelig for folk flest. Og dersom du hadde muligheter til å bidra økonomisk med det, hadde det vært kjærkomment.


Broder hilsen Ivar Helmersen
Forlaget Perlen
4513 MANDAL


Til bokoversikten

Til startsiden