FRA GETSEMANE 
TIL TRONEN

Denne boken er lagt ut i sin helhet, men er tenkt kun å lastens ned til privat bruk.


(© FORLAGET PERLEN 4513 MANDAL)
Grunnen er denne: Planen er at senere, når økonomien tillater det så skal den trykkes opp i bokform, og legges ut for salg. Dersom du som har finne frem til denne bok er av dem som synes at denne boken burde trykkes opp igjen, slik at den er tilgjengelig for folk flest. Og dersom du hadde muligheter til å bidra økonomisk med det, hadde det vært kjærkomment.

 

Til bokoversikten

Til startsiden

 

 

 

INNHOLD

Forordet i den første utgaven -
Forord til tredje utgave.

 1. Jesus i Getsemane.
 2. a. DEN STORE STRIDEN BEGYNNER
 3. b. Hvorfor hadde han lengtet så inderlig etter 
  å spise nettopp dette påskelam med dem?
 4. c. Men var det da nødvendig å be om det?
 5. d. Når var det i hans kjøds dager at han gråt 
  og med sterkt skrik bar fram en slik bonn til Gud?
 6. Det høye råd -
 7. a. Hva det høye råd beslutet
  b. En velkommen overraskelse
 8. Da Jesus ble grepet.
 9. Jesus hos Annas og Kaifas
 10. Jesus for Pilatus
 11. Ut til Golgata
 12. Korsfestelsen
 13. Kristi død
 14. Jesu begravelse
 15. Jesu Kristi oppstandelse I
 16. Jesu Kristi oppstandelse II
 17. Jesu Kristi himmelfart
 18. Kristus kommer igjen