Vår Renselse´s

tre kapitler:

1 Renselse ved blod

2 Renselse ved aske

3 Renselse ved vann

 

 

Vår Renselse
av Adolf Bjerkreim

Første gang ble den bok gitt ut på  A/S LUNDE & COs FORLAG - BERGEN I 1924. Nå foreliger den i elektronisk ugave.

Til Hovedsiden