Inspirerte Tegninger av Bibelske Motiver
Tegnet av
Karl Caspersen
Boks 95, 3410 SYLLING
Trykk her og hør K.C synge om Naaden. Ra Format.


Abel ofrer lammet.

Ledet av Israel´s Guds Ånd ofrer Abel lammet. Profetisk billedtale om Guds Sønn


Abraham og Isak

1M 22:12 Da sa han: Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg.

Likesom Isak var lydig mot sin far Abraham var Jesus lydig til å lide korsets død for våre synder.


Josef og Juda i brønnen.

"Vær ikke redd Josef. Israels Gud skal hjelpe deg".

"Israels Gud velsigner deg Juda som hjelper meg".


Ledet av Istaels Guds Ånd berger Juda Josef ved sitt kloke råd.


1M 49:8-9,11.
Juda, dine brødre skal prise deg! Din hånd skal være på dine fienders nakke. For deg skal din fars sønner bøye seg. En ung løve er Juda. Fra rov er du steget opp, min sønn! Han bøyde seg – han legger seg ned som en løve, som en løvinne. Hvem tør vekke ham? Han binder til vintreet sitt unge esel, til den edle ranke sin eselhoppes fole. Han tvetter i vin sin kledning og i druers blod sin kjortel.


Utgangen av Egypten.

2Mos 12
Påskelammet er slaktet. Blodet derav er strøket på dørkarmene og det øverste dørtre.


Profetisk billedtale om Guds Sønns død og Hans blods kraft.


Johannes døperen i Jordan.

Joh 1:29
Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!


1M 49:11
Han binder til vintreet sitt unge esel, til den edle ranke sin eselhoppes fole. Han tvetter i vin sin kledning og i druers blod sin kjortel.


Inntoget i Jerusalem.

Joh 15:5. Jeg er vintreet. Matt 21:2 Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Sak 9:9 Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge* kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, saktmodig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen.


Korsfestelsen

Joh 3:16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Esa 53. Men Herren lot våres alles misgjerninger ramme Ham.

- "Er du Guds sønn da stig ned av korset."
Men også din sjel skal et sverd gjennomstinge.

- Er du jødenes Konge da frels deg selv".
-" Forhenget i Templet er revnet".
- Så mørkt det er blitt".

Esaias 53:5. Men Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger.


1M 49:9 En ung løve er Juda. For deg skal din fars sønner bøye  seg. Men en av de eldste sier til meg: Gråt  ikke Se, løven av Juda stamme, Davids rotskud,  har seiret. Han kan åpne boken og de sju segl på den. 1M 49:8; Åp 5:5.


1M 49:8 For deg skal din fars sønner bøye meg. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. I mitt navn skal de drive ut onde ånder.  Mark 16:18, 17.


Forhenget med kjerubene.

Heb 10:19-20. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen.
Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød.

Forhenget er revnet. Veien er banet. Det levende brødet fra himmelen er brutt. Synden er sonet og gjelden er betalt. Jesus er Veien, Sannheten og Livet.


Så vil jeg, sammen med mange av Israels venner her i Norge takke det Israelske folk, som er og har vært et redskap for Gud til å bringe Guds frelse også ut til oss av hedningenefolkene.

Gud velsigne Israel
Shalom
K.H.C.


Denne presentasjonen er gjort av Ivar Helmersen
Forlaget Perlen
4513 MANDAL.

ELEKTRONISKE BOKER

Til hovedsiden