Noen av undervisning på DVD

1- Dobbelbekken 
2- Det som betyr noe er å være en Ny skapning.
3- Bortrykkelsen.
4- Kristi domstol.
5- Glimt fra Daniels bok.
6- Stilling og Tilstand.
7- Tabernaklet.
8- Ofret - Stiling - Tilstand  - Bortrykkelsen.
9- I Adam - I Kristus.
10- Frelsens enkle veg - en tale fra 1983.
11- Profetordet 
12- Bortrykkelsen - trengselen - Kristi domstol -     
      Åpenbaringen av Jesu Komme.
13- GOG I MAGOS LAND Esekiel 38-39.
14- De Sytt år uker i Dan kap.9.

All undervisning er av Ivar Helmersen

Trykk på Perlen DVD så får du en presentasjon.

Inneholder:

1. Sanger. - 2. Profetordet. - Evangeliske budskap. - 
3. Forbilder fra gammetestamente sett i nytestamenterts lys. - 
4. Møteopptak av gammel og ny dato. -

BESTILLING:
Fyll ut ditt navn og din adresse og send din bestilling. Ring gjerne, 
eller send en e-post med din bestilling. Tlf: 996 35 784 - e-post: subu-he@online.no

Send din bestilling å få tilsendt det du ønsker. Til Forlaget PERLEN - Leirvikveien 8b 4513 MANDAL.

Jeg ønsker å få en CD for kr 30.00.- Fritt tilsendt. 
Jeg ønsker å få en DVD for kr 85.00.- Fritt tilsendt.

Send meg opplysning over hefter og annet. PS. Kunne du tipse andre 
om dette hadde det vært fint. På forhånd takk. -  

"Den som sprer velsignelse, skal trives. 
Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket." Ord 11:25

Min adresse er: ...........................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................

 

En CD koster kr 30.00

Fritt til sent!

 


Ivar Helmersen 1973  

    Undrevisning 
på CD eller - 
DVD -

Til hovedsiden

 

En DVD koster kr.85.00

DVD platene er tekstet 
med skriftstedene og 
illustrasjoner hvor det er 
naturlig dette ser du på TV.

Fritt til sent!


 Ivar Helmersen 2008

Mange år er gått, men budskapet er det samme - Jesus er Veien, Sannheten og Livet.     

01. JESU GJENKOMST       
02. PROFETORDET DEL 1.  
03. PROFETORDET DEL 2   
04. PROFETORDET DEL 3.  
05. PROFETORDET DEL 4. 
06  PROFETORDET DEL 5.  
07. PROFETORDET DEL 6. 
08  PROFETORDET DEL 7.  
09. Formaningen .
10. De fire evangelier  
11. De Hellig og utvalgte i endens tid 
12. De syv høytider  
13. Den andre siden  
14. Den Åndelige klippe 
15. Der korsfestet de Ham  
16. Dette er DAGEN  
17. Dra ikke i fremmed åk  
18. En dobbelt del  
19. En kristens mål  
20. En kristens vandring  
21. En åpen dør  
22. Faste  
23. Forkynnelsen  
24. Formanningen  
25. Frelses 

Dette er noen av talene på CD - bestill  en liste så får du en oversikt av hva som er å få kjøpt på CD eller DVD.

Hilsen Ivar Helmersen Forlaget Perlen 4513 MANDAL 
Tlf 996 35 784

Til startsiden