Litt om meg selv

Jeg heter Ivar Helmersen er født den 15.02.1945 i Reine i Lofoten. Kom til Mandal i 1960. Jeg ble frelst den 18.02.1972 på et møte i Salem Mandal. taler var Gabriel Holta. 


Høsten 1973/74 begynte jeg på Bibelskolen ved troens bevis bibel & misjonsinstitutt, Kvinesdal.


Så virket jeg og en broder i en menighet utenfor Bergen ca 6 mnd. Etter det begynte jeg på Smyrna Bibelinstitutt, Tønsberg.


Anbefaling som evangelist (1978)

Det er for oss en glede å kunne gi vår bror, Ivar Helmersen, vår varmeste anbefaling.

Ivar ble frelst for 6 år siden, og har hele tiden siden ofret sin tid og sine krefter i tjenesten for sin Mester og Herre. Vår bror har bl.a. gått Smyrna Bibelinstitutt, dessuten var han med på "Aksjon Finnmark 1973". Her på Salem Mandal, har han flere ganger talt i møtene til stor velsignelse, likedan noe rundt i distriktets menigheter. Han har dessuten vært en av de mest trofaste ved våre bønnemøter og bare det er en anbefaling i seg selv. Han har dessuten inntil nylig stått som ungdomsleder. 

Vi vil med dette gjerne anbefale vår bror som et varmt og brennende vitne om Jesus Kristus. Vi tror at han vil bli til velsignelse alle steder hvor han kommer. 

De Frie Evangeliske Forsamling, Salem, Mandal.

NB - Denne anbefaling som ble gitt i 1978 er ikke aktuell nå, men jeg tok den med for oversiktens skyld.

MITT VITNESBYRD

Jeg er takknemlig til Gud at han har gitt meg fred og visshet om å følge hans kall. Disse 6 årene jeg har vært frelst har jeg kjent Guds kall i mitt indre, ja, han har vist meg og gitt meg nøden for de ufrelste. Ett ord som lyder for meg er det Paulus sier i 1.Kor. 10.33. "Likesom også jeg i alt streber å tekkes alle og ikke tenker på mitt eget gagn, men på de manges at de må bli frelst."

Behovet er stort, synden siver inn i vårt land, ugudeligheten tar overhånd.

Dersom Herren drøyer med sitt komme hva skal det da bli med den oppvoksende slekt, hvis ikke Kristus blir proklamert Han som er løsningen på alles problemer? Fremdeles lyder Bibelens mest aktuelle bønn: "Høsten er stor, men arbeiderne er få! Be derfor Høstens Herre at han vil DRIVE arbeidere ut til SIN høst."

Jeg har for min del gått lenge og kjempet med kallet før det nå har modnet seg fram i mitt hjerte. Vi tjener ikke for å bli frelst, men vi er frelst for å tjene, og Gud har mange oppgaver og tjenester.

Den Gud som har kalt meg til tjeneste vil også lede meg i sine ferdiglaget gjerninger. Å nå Hans mål er at de mange må bli frelst. Husk meg i deres bønner.

Med broderhilsen Ivar Helmersen, Mandal 1978.

Nå i 1997 er det mange tanker som streifer mitt sinn når jeg tenker på de år som har passert siden jeg begynte å forkynne Guds ord. Det er mange ting som har hendt, men Herren er den samme. Jeg har i alle disse årene fått oppleve det slik det står skrevet, holder vi oss nær til Herren vil Herren holde seg nær oss. "Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i (meg) dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag." Fil 1:6

I 1989 skrev jeg mine første hefter:

1 "Oldtidens BABYLON - Skal det bygges opp igjen?"
2 "GOG - Hvem er han?"
3 "Nådens tidshusholdning hvordan slutter den?"


Jeg gav alle disse ut selv. Tanken om å begynne med "et forlag" begynte å arbeide i meg, og dermed kom navnet fram, og det ble tilsist FORLAGET PERLEN. Navnet har sin bakgrunn i hvordan en perle blir til i en perlemusling. Men noe forlags virksomhet driver jeg ikke nå, selv om jeg har gitt ut flere hefter. Det er ikke så enkelt å drive et forlag når man ikke har midler til verken trykking eller markedsføring. Men noen flere hefter er det da blitt:

4 "Mormonene hva lærer de?"
5 "Trengselen jordens verste tid"
6 "Endatidsvekkelsen - en rett forkynnelse av Guds ord?"
7 "Jesu Gjenkomst - bortrykkelsen før trengselen"
8 "Gud hater skilsmisse, men elsker dem som rammes".

Det har også blitt en del artikler og små skriv om forskjellige emner som du finner på denne hjemmesiden.

Nå når man har mulighet til å presentere det man skriver på Internett, så ser jeg en fin anledning til å være med å spre det som jeg har liggende, pluss diverse emner som kommer til etter hvert. Min bønn er at det som jeg legger ut på Nettet må være til nytte og hjelp for dem som kommer til å lese det.

Tiden heretter er kort. Jesus kommer snart for å hente sin blodkjøpte skare. Derfor, la oss så mange som har muligheter til det være med å spre det glade budskap. Hver på vår måte.

En appell.

Dersom du som har lest dette ikke skulle være frelst, så vil jeg si deg at du har ingenting å miste ved å gi dit liv til Jesus Kristus. Men dersom du ikke tar din tilflukt til Ham, og stoler på det som Han har tilveiebrakt for deg på golgatas kors, da mister du alt. Din framtid er avhengig av det valg du velger nå. Velger du å motta Jesus som din personlige Herre og frelser, er himmelen dit mål. Men dersom du vraker Jesus, da er helvete ditt siste stopp, i den evige ild. Gud forby at så må skje. Derfor sier jeg igjen: Det er ikke for sent, du kan ennå bli frelst, så la deg advare og du vil aldri i evighet angre på det.

 Rom 10:6-13
"Men rettferdigheten av tro sier: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen? - det vil si, for å hente Kristus ned. Eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen? - det vil si, for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst."

Heb 7:25
"Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem."

2Kor 5:17
"Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt."

Dersom du skulle ønske det så ta gjerne kontakt med meg.


Ivar Helmersen
Forlaget 4513 MANDAL
Mandal. Tel 996 35 784

E-mail:
subu-he@online.no


Til startsiden